Talk icon

Informacje

06-11-2022

Autor: Świat Rolnika

ONZ: Głód zagraża 8 milionom mieszkańców Sudanu Południowego

ONZ Głód

ONZ ostrzega, że prawie 8 mln ludzi w Sudanie Południowym, dwie trzecie populacji tego kraju, w 2023 r. będzie zagrożonych przez głód.

Na obszarach Sudanu Południowego, dotkniętych powodziami, suszami i konfliktami, rośnie głód i niedożywienie, a niektóre społeczności są zagrożone śmiercią głodową, jeśli pomoc humanitarna nie będzie tam dalej docierała, a środki pomocy w przypadku klęsk żywiołowych nie zostaną utrzymane.

ONZ: Głód zagraża mieszkańcom Sudanu Południowego

Wspólny raport Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) i Światowego Programu Żywnościowego (WFP) wskazuje, że odsetek osób borykających się z wysokim poziomem braku bezpieczeństwa żywnościowego i niedożywieniem "nigdy nie był wyższy" i przekroczył poziomy, obserwowane nawet podczas konfliktu w Sudanie Południowym w latach 2013 i 2016.

Według raportu ONZ 7,76 mln ludzi będzie zagrożonych poważnym brakiem bezpieczeństwa żywnościowego w okresie od kwietnia do lipca 2023 r., a 1,4 mln dzieci będzie cierpieć przez głód. Za taki stan rzeczy raport obwinia konflikty wewnętrzne, złe warunki makroekonomiczne, ekstremalne zjawiska pogodowe i rosnące koszty żywności i paliwa, a także spadek finansowania programów humanitarnych.

,,Przez cały rok byliśmy w trybie zapobiegania głodowi i zapobiegliśmy najgorszym kryzysom, ale to nie wystarczy" – napisała w oświadczeniu Makena Walker, pełniąca obowiązki dyrektora krajowego WFP w Sudanie Południowym.

,,Sudan Południowy znajduje się na pierwszej linii frontu kryzysu klimatycznego i każdego dnia rodziny tracą domy, zwierzęta gospodarskie, pola, a także nadzieję na poprawę ekstremalnych warunków pogodowych" – dodała Walker.

ONZ głód

Konieczna pomoc humanitarna

Podkreśliła, że "bez humanitarnej pomocy żywnościowej kolejne miliony znajdą się w coraz tragiczniejszej sytuacji i nie będą w stanie zapewnić najbardziej podstawowej żywności swoim rodzinom".

,,Jeśli naprawdę uda nam się osiągnąć pokój w całym kraju, w tym na obszarach, które są obecnie w stanie napięcia, (...) będziemy w połowie drogi do rozwiązania problemów związanych z bezpieczeństwem żywnościowym, więc budowanie pokoju jest najważniejsze" – stwierdziła minister rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego Sudanu Południowego, Josephine Lagu.

W zeszłym miesiącu Biuro ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (Ocha) oszacowało, że około 909 tys. osób zostało dotkniętych powodzią w Sudanie Południowym, gdzie ulewne deszcze spustoszyły ogromne powierzchnie upraw i zniszczyły wiele domów.

Sudan Południowy, który w 2011 roku oderwał się od Sudanu, wstrząsany jest nieprzerwanie wewnętrznymi konfliktami, klęskami żywiołowymi, zapaścią gospodarczą i nieustannymi sporami politycznymi. Podczas pięcioletniej wojny domowej, która zakończyła się w 2018 roku, w kraju tym zginęło prawie 400 tys. osób.

Czytaj też: Szczepan Wójcik: Bezpieczeństwo żywnościowe wpisać do Konstytucji

PAP/fot.pixabay

 

swiatrolnika.info 2023