O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

15-02-2021

Autor: Monika Faber

Odszkodowania dla hodowców zwierząt futerkowych w Danii. Polsce należą się miliardy

Odszkodowania dla hodowców zwierząt futerkowych

Duńska branża futrzarska otrzyma od państwa blisko 19 mld koron (ponad 2,5 mld euro), czyli niemal 11 487 400 000 zł1 tytułem zadośćuczynienia za szkody, jakie pociągnęło za sobą wybicie około 15 mln sztuk norek2 w ramach zapobiegania potencjalnemu szerzeniu się koronawirusa – poinformowało duńskie ministerstwo finansów. Odszkodowania dla hodowców zwierząt futerkowych w Danii mogą stać się wyznacznikiem dla podobnych kosztów, które potencjalnie ponieść mogą inne kraje UE. 

Odszkodowania dla hodowców zwierząt futerkowych w Danii – decyzja

Rząd Danii zawarł porozumienie, które zapewniło pełną rekompensatę i pomoc restrukturyzacyjną dla hodowców norek oraz przedsiębiorstw ściśle kooperujących z sektorem.

Ważnym elementem umowy jest zobowiązanie do pomocy pracownikom ferm zwierząt futerkowych w znalezieniu nowych miejsc pracy, co miałoby uchronić tamtejsze samorządy – szczególnie dotknięte decyzją rządu – przed ponoszeniem nadmiernych kosztów związanych ze wzrostem bezrobocia

Czytaj także: Norki nie muszą być utylizowane! Naukowcy twierdzą, że wystarczą kwarantanna i bioasekuracja

Odszkodowania dla hodowców zwierząt futerkowych w Danii – co podlega odszkodowaniu?

Zgodnie z dokumentacją duńskiego rządu bezpośrednia rekompensata dla hodowców norek wynieść ma 10,9-11,9 mld DKK, czyli między 6 590 140 000 zł, a 7 194 740 000 zł3 , a wysokość rekompensat podlegać będzie indywidualnej ocenie uzależnionej od wskazanych przez duński rząd kryteriów4. W ten sposób – wyłączając bezpośrednie odszkodowania dla hodowców zwierząt futerkowych w Danii – rekompensatom podlegają m.in.: utrata przyszłej prognozowanej podstawy dochodu na lata 2022-2030, kredyty hodowców5, zobowiązania względem kontrahentów, rozbiórka lub odbudowa budynków gospodarczych6, straty w sprzęcie, straty branż kooperujących z hodowlami norek: sektor paszowy, dom aukcyjny, transport, inne7.

Na odszkodowanie nie ma wpływu to, czy w stadzie norek wykryto obecność COVID-19. Oczekuje się, że do końca lutego wypłacona zostanie znaczna część odszkodowań.

Branże powiązane, takie jak zakłady produkcji pasz, zakłady kuśnierskie lub domy aukcyjne norek, które swoją działalność ściśle powiązały z hodowlą norek amerykańskich, mogą otrzymać rekompensatę, jeśli ponad połowa obrotów uzależniona była od kooperacji z fermami zwierząt futerkowych, a forma prowadzonej działalności nie może zostać natychmiast zrestrukturyzowana.

Odszkodowania dla hodowców zwierząt futerkowych w Danii, a liczba samic stada podstawowego

Według szacunków duńskiego rządu, liczba samic stada podstawowego norek amerykańskich w Danii w 2020 roku wynosiła w przybliżeniu 2,5 mln sztuk8. Przy ustalaniu rekompensat w państwach, w których zdecydowano się na likwidację hodowli za wskaźnik uśredniony przyjmuje się liczbę samic stada podstawowego. Rekompensata za jedną samicę stada podstawowego w Danii wyniesie więc średnio: od 6228 DKK (3 767,32 zł9 lub 837,67 EUR10) do 7508 DKK (4 541,59 zł11 lub 1 009,83 EUR12 ).

Gdy przeliczymy odszkodowania wypłacane duńskim hodowcom na liczbę zwierząt poddanych ubojowi (15 mln13 ), otrzymamy kwotę 1038-1251,33 DKK za jedno zwierzę (627,89-756,73 zł 14).

Kwota odszkodowania w przeliczeniu na jedną fermę, których w Danii w momencie rozpoczęcia uboju było 94215 , wyniesie natomiast 16 528 662-19 925 690 DKK (9 998 187,64-12 053 049 zł 16)

Odszkodowania dla hodowców zwierząt futerkowych w Danii – tabela kosztów17

Odszkodowania dla hodowców zwierząt futerkowych w Danii 1

1. Kwota wg kursu NBP z 04.02.2021 r.

2. Dane dot. liczebności norek amerykańskich na podstawie: https://apnews.com/article/denmark-cull-15-million-minks-covid-19-37f57a303bbf738efca50918c35696de [dostęp: 04.02.2021 r.].

3. Kwota wg kursu NBP z 04.02.2021 r.

4. Szczegółowe wytyczne znajdują na stronie: https://fm.dk/media/18377/faktaark-om-samlet-erstatning-mv-til-minkavlere-og-foelgeerhverv.pdf [dostęp: 04.02.2021 r.].

5. Duński rząd wylicza, że zakredytowanie branży hodowli zwierząt futerkowych w 2021 roku wynosi 8,6 mld DKK, czyli około 5 199 560 000 zł wg kursu NBP z 04.02.2021 r., por. https://fm.dk/media/18377/faktaark-om-samlet-erstatning-mv-til-minkavlere-og-foelgeerhverv.pdf [dostęp: 04.02.2021 r.].

6. Na ten cel duński rząd przeznaczył 1,5-2,7 mld DKK, czyli około 906 900 000-1 632 420 000 zł wg kursu NBP z 04.02.2021 r., por. https://fm.dk/media/18377/faktaark-om-samlet-erstatning-mv-til-minkavlere-og-foelgeerhverv.pdf [dostęp: 04.02.2021 r.].

7. Na ten cel duński rząd przewidział między 3, a 4 mld DKK, czyli 1 813 800 000-2 418 400 000 zł wg kursu NBP z 04.02.2021 r., por. https://fm.dk/media/18377/faktaark-om-samlet-erstatning-mv-til-minkavlere-og-foelgeerhverv.pdf [dostęp: 04.02.2021 r.].

8. Dane na podstawie: https://www.dst.dk/da/Statistik/bagtal/2020/2020-10-28-fakta-om-minkbranchen-i-Danmark [dostęp: 04.02.2021 r.].

9. Kwota wg kursu NBP z 04.02.2021 r.

10. Kwota wg kursu NBP z 04.02.2021 r.

11. Kwota wg kursu NBP z 04.02.2021 r.

12. Kwota wg kursu NBP z 04.02.2021 r.

13. Dane na podstawie: https://apnews.com/article/denmark-cull-15-million-minks-covid-19-37f57a303bbf738efca50918c35696de [dostęp: 04.02.2021 r.].

14. Kwota wg kursu NBP z 04.02.2021 r.

15. Dane na podstawie: https://sn.dk/Danmark/Danmark-er-verdens-stoerste-minkproducent/artikel/1367901 [dostęp: 04.02.2021 r.].

16. Kwota wg kursu NBP z 04.02.2021 r.

17. Dane w tabeli wg wyliczeń duńskiego rządu. por. https://fm.dk/media/18380/oekonomitabel.pdf [dostęp: 04.02.2021 r.].

swiatrolnika.info 2023