Talk icon

Informacje

01-08-2022

Autor: Świat Rolnika

Odstępstwo od zakazu produkcji na ugorach – nowe rozporządzenie KE

Odstępstwo od zakazu produkcji na ugorach

Odstępstwo od zakazu produkcji na ugorach zostało ogłoszone ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego w obliczu konfliktu zbrojnego na Ukrainie.

Rozporządzenie Komisji Europejskiej realizuje postulaty w zakresie czasowych odstępstw od wdrożenia niektórych norm Dobrej Kultury Rolnej. Odstępstwo jest czasowe, dotyczy tylko roku składania wniosków w 2023  i jest ściśle związane ze światowym bezpieczeństwem żywnościowym. 

Odstępstwo od zakazu produkcji na ugorach – co zmienia rozporządzenie?

Rozporządzenie realizuje postulaty w zakresie czasowych odstępstw od wdrożenia niektórych norm Dobrej Kultury Rolnej w ramach nowej warunkowości, obowiązującej od 2023 r. w ramach Planu Strategicznego na lata 2023–2027.

Zgodnie z rozporządzeniem w 2023 r. rolnicy:

1. w ramach normy GAEC 7 – nie będą musieli realizować zmianowania upraw na gruntach ornych;

2. w ramach normy GAEC 8 (przeznaczenie 4 proc. gruntów ornych na obszary nieprodukcyjne) – będą mogli prowadzić produkcję na gruntach ugorowanych, z wyjątkiem kukurydzy, soi i zagajników o krótkiej rotacji.

Odstępstwo jest czasowe, dotyczy tylko roku składania wniosków w 2023  i jest ściśle związane ze światowym bezpieczeństwem żywnościowym. Dlatego też nie obejmie upraw, które są wykorzystywane do żywienia zwierząt (kukurydzy, soi)

Odstępstwo od zakazu produkcji na ugorach

Czytaj też: KE: Państwa unijne muszą zredukować zużycie gazu o 15 procent

gov.pl/fot. tt Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

swiatrolnika.info 2023