Talk icon

Informacje

08-07-2021

Autor: Sebastian Wroniewski

Ochrona żurawi w Poleskim Parku Narodowym – podpisano list intencyjny

Ochrona żurawi

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie znalazła się w gronie 23 sygnatariuszy, którzy podpisali list intencyjny w sprawie prowadzenia wspólnych działań na rzecz promocji walorów przyrodniczych województwa lubelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału przyrodniczego Poleskiego Parku Narodowego. Ważnym aspektem będzie również realizowana na tym terenie ochrona żurawi.

Ochrona żurawi w Poleskim Parku Narodowym

Wszyscy sygnatariusze zawartego porozumienia zadeklarowali wolę współpracy w zakresie działań o charakterze edukacyjnym, naukowym i społecznym, promujących walory przyrodnicze regionu lubelskiego, mając na względzie przede wszystkim Poleski Park Narodowy. Ważnym aspektem będzie również ochrona żurawi na tych terenach.

Wspólnym celem partnerów będzie propagowanie i realizowanie działań na rzecz ochrony przyrody i środowiska w skali lokalnej i regionalnej, a w szczególności czynna ochrona żurawi gniazdujących na terenie województwa lubelskiego oraz edukacja mieszkańców województwa lubelskiego i Polski na temat biologii, zagrożeń i możliwości ochrony tego gatunku.

– czytamy w liście.

Dokument został opatrzony podpisem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Lubelskiej Fundacji „Dla Przyrody”, a także instytucji rządowych i samorządowych, jednostek ochrony środowiska, reprezentantów świata nauki i kultury oraz przedstawicieli mediów. W tym zaszczytnym gronie nie zabrakło lubelskiej dyrekcji Lasów Państwowych.

Pies ostrzelany wiatrówką! Pomóż w znalezieniu sprawcy!

Ochrona żurawi to bardzo ważna kwestia

W dokumencie znalazł się także zapis o gotowości Ochrona zurawi wspierania różnego rodzaju działań realizowanych w ramach długoterminowego projektu pod nazwą „Wędrówki lubelskich żurawi” oraz szeroko pojętej promocji Lubelszczyzny jako miejsca gniazdowania populacji żurawi. Ochrona żurawi to bardzo ważna kwestia.

Żurawie są od lat kojarzone w naszej świadomości jako jeden z symboli Lubelszczyzny. Cieszymy się, że jako Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie będziemy mogli wspierać działania służące ochronie tego cennego gatunku. Z przyjemnością popieramy wszystkie inicjatywy realizowane dla dobra przyrody w celu zachowania jej w jak najlepszym stanie dla przyszłych pokoleń.

– zwraca uwagę dyrektor RDLP w Lublinie Marek Kamola.

Warto podkreślić, że poza majestatycznymi i niezwykle dostojnymi żurawiami, na terenie Poleskiego Parku Narodowego występuje wiele innych, cennych gatunków flory i fauny, które świadczą o jego unikatowości. Wystarczy wspomnieć, chociażby rośliny owadożerne na czele z rosiczkami, pływaczami, tłustoszem i aldrowandą pęcherzykowatą czy tez zwierzęta związane z torfowiskami i ekosystemami wodno-błotnymi, wśród których prym wiedzie żółw błotny. 

lasy.gov.pl/fot.LP,Piotr Dziełakowski,Karol Zalewski

swiatrolnika.info 2022