Talk icon

Informacje

26-03-2022

Autor: Michał Rybka

Ochrona ziemniaków przed szkodnikami – wszystko, co musisz wiedzieć

Ochrona ziemniaków przed szkodnikami

Kompleksowa ochrona ziemniaków przed szkodnikami ma za zadanie wyeliminować wszelkie zagrożenia z naszych plantacji. Dowiedz się, jak to zrobić. 

Potencjalne pojawienie się szkodników na plantacji ziemniaków wiąże się rzecz jasna ze stratami. Szkodniki powodują ograniczenie oraz pogorszenie jakości plonów. Ponadto mszyce są w dużej mierze odpowiedzialne za przenoszenie chorób na rośliny. Warto wiedzieć, że poszczególne szkodniki ziemniaka podlegają urzędowemu obowiązkowi zwalczania jako organizmy kwarantannowe.

Profilaktyka podstawową metodą walki ze szkodnikami

Kierunków produkcji ziemniaka jest kilka. Dlatego też częstotliwość występowania aprofaga (zagrożenie dla uprawy) będzie różna. Niemniej jednak największe straty w plonach powodują stonki ziemniaczane, mszycowate, wielożerne szkodniki glebowe (larwy chrząszczy z rodziny sprężykowatych i żukowatych oraz gąsienice rolnic), mątwiki ziemniaczane oraz niszczyki ziemniaczaka.

Integrowany system produkcji i ochrona ziemniaków przed szkodnikami polega przede wszystkim na metodzie ograniczania strat przez nie powodowanych. Są to zabiegi, które mają na celu redukcję ich występowania. Zaliczamy do nich organizacyjno-uprawowe zabiegi. Ich efektem jest takie umiejscowienie ziemniaka w systemie produkcji, aby był on w jak najmniejszym stopniu narażony na wystąpienie szkodników. W tym celu zaleca się częstą oraz pieczołowitą lustrację plantacji, a co za tym idzie określenie stopnia jej zagrożenia, poprzez określenie ekonomicznego progu szkodliwości. Warto zaznaczyć, że gołożer pojawiający się wczesną porą,  może spowodować straty w plonach do nawet 50 proc.

Ochrona ziemniaków przed szkodnikami

Ochrona ziemniaków przed szkodnikami – sposoby walki

Przedplony ziemniaka, które same nie sprzyjały występowaniu i namnażaniu się szkodników, są podstawą pod odpowiedni wybór miejsca oraz stanowiska w płodozmianie dla naszego ziemniaka.

Przy zakładaniu plantacji należy zaopatrzyć się w wyłącznie kwalifikowane, zdrowe sadzeniaki odmian mątwiko-odpornych, pochodzących z upraw wolnych od szkodników kwarantannowych. To spowoduje spore podwyższenie jakości naszej produkcji. Stosowanie 4 lub 5 lat rotacji w płodozmianach z ziemniakami stanowi bardzo dobrą niechemiczną metodę walki ze szkodnikami.

Inną, równie istotną kwestią jest pieczołowite uprawianie gleby w całym zmianowaniu. Przy tej czynności nie można zapominać o tym, żeby ziemniaków nie umiejscawiać zarówno po wieloletnich uprawach, jak i po ugorach. Szybkim sposobem na wyeliminowanie szkodników jest wykorzystanie do tego celu ich biologicznych wrogów oraz biopreparatów o charakterze ochronnym. Jeśli chcemy podjąć walkę z agrofagami, to przed nią konieczne jest uwzględnienie ekonomicznego progu szkodliwości szkodników.

Czytaj również: Agrofagi buraków i ziemniaków oraz metody ograniczające ich występowanie

źródła:cdr.gov.pl/fot.pixabay.com

swiatrolnika.info 2023