Talk icon

Informacje

29-10-2021

Autor: Polska Agencja Prasowa

Ochrona gruntów rolnych i leśnych z nowelizacją. Ustawa trafi do komisji

Ochrona gruntów rolnych i leśnych

Ochrona gruntów rolnych i leśnych. W czwartek Senat zadecydował, że nowelizacja tejże ustawy wróci do senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Do ustawy zaproponowano poprawki doprecyzowujące wcześniej zgłoszone poprawki.

Senat w czwartek rozpatrywał ustawę o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Jakie są cele ustawy?

Celem ustawy jest uproszczenie procedury w zakresie podejmowania lub rozwijania przez rolników, domowników lub małżonków rolników, działalności nierolniczej na gruntach rolnych (w szczególności klas I-III) przy wykorzystaniu zasobów prowadzonego gospodarstwa rolnego. Nowe przepisy zwalniają z konieczności przeznaczania tych gruntów na cele nierolnicze i wnoszenia opłat związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji w przypadku podjęcia na nich działalności nierolniczej.

Ochrona gruntów rolnych i leśnych – ustawa z dwiema poprawkami

W trakcie czwartkowego rozpatrywania ustawy, senator Ryszard Bober (KP) zgłosił dwie poprawki, jak sam tłumaczył doprecyzowujące dwie wcześniejsze przyjęte przez senacką Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Komisja na posiedzeniu 26 października przyjęła dwie poprawki legislacyjne. W tej chwili zgłoszę do tochronagruntowrolnychilesnych 29.10.21ych poprawek już niejako doprecyzowujące tamte poprawki

– tłumaczył senator.

Autorami znowelizowanej przez Sejm ustawy w połowie października br. jest grupa posłów PiS i Kukiz’15. Zakłada ona, że rolnik chcąc prowadzić we własnym gospodarstwie pozarolniczą działalność nie będzie musiał odrolnić gruntu i wnosić opłat związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji.

Celem nowelizacji jest uproszczenie procedury w zakresie podejmowania lub rozwijania działalności nierolniczej na gruntach rolnych. Obecnie prowadzenie działalności nierolniczej w ramach gospodarstwa rolnego nie jest możliwe bez wcześniejszego przeznaczenia tych gruntów na cele nierolnicze w drodze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub – w przypadku jego braku – w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Podczas prac sejmowych doprecyzowano, że na działalność pozarolniczą można przeznaczyć nie więcej niż 30 proc. całkowitej powierzchni gruntu rolnego pod zabudowę zagrodową w danym gospodarstwie i nie więcej niż 0,05 ha.

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Zobacz też: Piotr Lisiecki: Z pełnym zadowoleniem przyjęliśmy zmianę na stanowisku ministra rolnictwa

PAP/ fot. pixabay.com

swiatrolnika.info 2023