Talk icon

Informacje

20-08-2021

Autor: Sebastian Wroniewski

Nowy rezerwat przyrody powstał w Nadleśnictwie Lesko

Nowy rezerwat przyrody

Ponad 200 hektarów starodrzewu na terenie Nadleśnictwa Lesko (RDLP w Krośnie) obejmuje nowy rezerwat przyrody. Rezerwat nosi nazwę „Przysłup” i położony jest w paśmie Gór Słonnych, w leśnictwie Manasterzec, w okolicach miejscowości Manasterzec.

Nowy rezerwat przyrody Przysłup będzie zajmował powierzchnię 213 hektarów

Wyjątkowość tego obiektu polega na tym, że jego znaczną część stanowi dobrze zachowany tak zwany wariant wilgotny buczyny karpackiej z okazami wiekowych jaworów. Plany objęcia ochroną rezerwatową tego fragmentu lasu sięgają lat 80. XX wieku, stąd leśnicy szczególnie dbali o drzewostany położone na terenie projektowanego rezerwatu

– zaznacza Zbigniew Pawłowski, nadleśniczy Nadleśnictwa Lesko.

Między innymi w 2016 roku jego teren uznano jako ostoję ksylobiontów, a więc organizmów związanych z martwym drewnem

– dodał nadleśniczy.

Dokładna powierzchnia wzięta pod ochronę w rezerwacie „Przysłup” to ponad 213 ha, to teren wyjęty spod ludzkiej ingerencji, nie prowadzi przezeń żaden szlak turystyczny. Nowy rezerwat przyrody „Przysłup" został powołany w sierpniu decyzją Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Nowy rezerwat przyrody to już drugi taki obszar w paśmie Gór Słonnych na terenie Nadleśnictwa Lesko, bowiem w 1996 r. powołano rezerwat „Dyrbek” o powierzchni ponad 130 ha niedaleko Bezmiechowej Górnej.

Pasmo Gór Słonnych, jako część wyższej jednostki fizjograficznej, tj. Gór Sanocko-Turczańskich, zaliczane jest do Prowincji Karpat Wschodnich.

Obecnie na terenie Nadleśnictwa Lesko znajduje się osiem rezerwatów przyrody, a ich łączna powierzchnia wynosi 892,29 ha, co stanowi 5 procent lasów nadleśnictwa. Świadczy to o dobrej kondycji drzewostanów i ogólnie dobrym stanie lasów na zarządzanym terenie, a objęcie ochroną ustawową daje gwarancję zachowania najcenniejszych fragmentów przyrody równolegle z racjonalnie prowadzoną gospodarką leśną na pozostałym obszarze.

Czytaj też: Leśnicy z Kłodawy uratowali młodego bielika

Nowy rezerwat przyrody powstał także na Mazurach

Na Mazurach nowy rezerwat przyrody "Czarcia Kępa"Nowy rezerwat przyrody 02; ma około 30 ha i jest położony w gminie Dubeninki na terenie Nadleśnictwa Gołdap - podała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie. Rezerwat nie jest udostępniony turystom.

Nowy rezerwat został powołany zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie. Celem ochrony przyrody na tym obszarze jest zachowanie grądu zboczowego na zboczach o szczególnie urozmaiconej młodo glacjalnej rzeźbie z naturalnymi mechanizmami jego funkcjonowania i regeneracji oraz populacji dzwonka szerokolistnego.

Jak przekazała RDOŚ, obiekt stanowi wyspę leśną w otwartym krajobrazie rolniczym. Zachowały się tu płaty bogatych gatunkowo grądów zboczowych z dominacją lipy i świerka, z udziałem grabu, osiki, brzozy, klonu i wiązu górskiego. Tamtejsza populacja dzwonka szerokolistnego, szacowana na ponad 5 tysięcy pędów, jest prawdopodobnie największa w kraju.

Osobliwością botaniczną jest 13 kęp paprotnika kolczystego, który ma charakter unikatowy w północno-wschodniej Polsce.

Nowy rezerwat przyrody "Czarcia Kępa" to 111. taki obszar w woj. warmińsko-mazurskim. Największy wśród nich jest rezerwat faunistyczny "Ostoja Bobrów na rzece Pasłęce", który zajmuje ponad 4,2 tysiąca ha. Najmniejszy – "Wyspę na jeziorze Partęciny Wielkie" w gminie Kurzętnik, o powierzchni 0,6 ha –- utworzono w celu ochrony obuwika pospolitego, rośliny z rodziny storczykowatych.

Olsztyńska RDOŚ przypomniała w komunikacie, że rezerwaty przyrody są szczególnymi obszarami, które co do zasady są niedostępne dla społeczeństwa, z wyjątkiem tych, w których regionalny dyrektor ochrony środowiska wyznaczył szlak.

W dwudziestu trzech warmińsko-mazurskich rezerwatach istnieje możliwość ruchu pieszego, rowerowego, konnego, kajakowego lub żeglownego po wyznaczonych w tym celu szlakach.

Natomiast 88 rezerwatów przyrody, w tym "Czarcia Kępa", nie zostało udostępnionych do rekreacyjnego i turystycznego użytkowania.

lasy.gov.pl/fot.Twitter

swiatrolnika.info 2023