O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

18-06-2020

Autor: Ewa Zajączkowska-Hernik

Niemieccy rolnicy dostaną mniejsze dopłaty? Rząd Niemiec na to nie pozwoli

niemieccy rolnicy

Niemieccy rolnicy mogą niebawem zderzyć się z nową polityką rolną Unii Europejskiej, która zakłada stopniowe zmniejszanie rozbieżności w kwotach dopłat bezpośrednich, przysługujących unijnym rolnikom. Rząd federalny Niemiec, chcąc zabezpieczyć interesy niemieckich rolników, sprzeciwia się takiej polityce Komisji Europejskiej.

Niemieccy rolnicy mają wyższe dopłaty bezpośrednie do hektara niż wiele państw Unii Europejskiej

Niemieccy rolnicy w dotychczasowej unijnej polityce rolnej nie mogli czuć się poszkodowani. Ich rolnictwo jest dotowane na znacznie wyższym poziomie niż średnia unijna wysokość dopłat bezpośrednich do hektara. Średnia wysokość dopłat bezpośrednich w Unii Europejskiej wynosi 259 euro do hektara. Rolnicy na wschodzie Europy otrzymują jednak znacznie niższe dopłaty bezpośrednie niż rolnicy z Zachodu. Jest to spowodowane zróżnicowaniem gospodarczym w poszczególnych państwach Unii Europejskiej. Nierówności w dopłatach bezpośrednich wynikają również z różnic w sektorze rolnym Europy.

Państwa, takie jak Malta, Cypr, czy Grecja, ze względu na wyjątkowość swojego rolnictwa, opartego na małych gospodarstwach, mierzących często poniżej 1 ha, otrzymują dopłaty bezpośrednie w wysokości ok. 350-600 euro. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja państw Wschodniej Europy, gdzie wysokość tych dopłat wynosi niewiele poniżej 100 euro do hektara – mowa tutaj o Łotwie i Estonii.

Różnica w dopłatach bezpośrednich między Polską, a Niemcami wynosi ok. 100 euro do hektara. Budżet unijnych dopłat bezpośrednich na lata 2015-2020 dla Niemiec wyniósł 30,5 mld euro, dla Polski niewiele ponad 18 mld euro. Na rozwój obszarów wiejskich, w ramach drugiego filara Unia Europejska przeznaczyła dla Niemiec ok. 7 mld euro, dla Polski ponad 9,3 mld euro na lata 2015-2020.

Reforma Wspólnej Polityki Rolnej z 2014 roku miała zniwelować znaczne różnice w poziomie dopłat bezpośrednich, powodując wzrost dopłat w krajach, gdzie były one najniższe i spadek ich wartości tam, gdzie były znacząco wyższe. Po sześciu latach reformy widać, że nie przyniosła ona zamierzonego efektu, a walka o wyrównanie dopłat bezpośrednich dla polskich rolników do poziomu średniej unijnej (259 euro) wciąż trwa.

Mimo tak drastycznych różnic, Polska jest jednym z największych beneficjentów Wspólnej Polityki Rolnej. Z zapowiedzi unijnego komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego w nadchodzącej perspektywie WPR Polska ma otrzymać blisko 33,5 mld euro. Razem z funduszem sprawiedliwej transformacji w ramach Zielonego Ładu i unijną polityką spójności, Polska ma otrzymać ponad 180 mld euro.

Oglądaj także: Komisarz Wojciechowski, minister Ardanowski i eksperci: co przyniesie nowa Wspólna Polityka Rolna?

Najbogatsi niemieccy rolnicy zgarniają największe dopłaty, reszta musi podzielić się resztkami unijnych środków przeznaczonych na wsparcie niemieckiego rolnictwa

Niemieccy rolnicy już niedługo mogą pożegnać się z dopłatami bezpośrednimi na poziomie grubo ponad 300 euro do hektara. Charakter pomocy obszarowej z pierwszego filaru Wspólnej Polityki Rolnej wielokrotnie był przedmiotem dyskusji. Unia Europejska od lat zastanawia się nad tym, czy pomoc obszarowa nie powinna być degresywna. Skutki takiej reformy byłyby szczególnie odczuwalne dla dużych gospodarstw rolnych we Wschodnich Niemczech. Pojawia się również żądanie ograniczenia płatności rolnych z UE do rolników aktywnych. Największymi odbiorcami pomocy UE z funduszy rolnych są gminy, instytucje publiczne i organizacje producentów, to wynika z badań Federalnej Agencji ds. Rolnictwa i Żywności. Analiza pokazuje, że duża część płatności rolnych w UE trafia do bardzo małej grupy odbiorców. Większość firm otrzymuje znacznie mniej 25 000 euro rocznie. Widoczne są dobrze znane różnice strukturalne w rolnictwie między północą a południem, wschodem i zachodem.

Badania pokazują również, że niemieccy rolnicy nie są dotowani równomiernie. Okazuje się, że 1 proc. beneficjentów dopłat bezpośrednich otrzymało ponad 1,5 mld euro, co daje blisko 23 proc. unijnych płatności rolnych w Niemczech. Pozostałe 90 proc. niemieckich rolników musiało zadowolić się dopłatami na poziomie między 25-50 tys. euro.

Płatności dopłat bezpośrednich w Niemczech dzieli się według tzw. kodów pocztowych. Obszary oznaczone kodem pocztowym 0 i 1 na wschodzie Niemiec otrzymują najwyższe dopłaty bezpośrednie na poziomie średnio 250 tys. euro na gospodarstwo. Obszary oznaczone kodem pocztowym 7, 8 i 9 na południu Niemiec są objęte dopłatami bezpośrednimi na poziomie poniżej 25 tys. euro na gospodarstwo. Podobnie sytuacja wygląda na północy Niemiec. W tym przypadku udział przedsiębiorstw, które otrzymały od 25 000 do 50 000 EUR, jest zauważalnie wyższy i wynosi 23 procent. Na tym obszarze również częściej jest przyznawana pomoc na poziomie 50-100 tys. euro na gospodarstwo.

Czytaj także: Budżet WPR – wideokonferencja nieformalnej rady ministrów rolnictwa UE

 

agrarheute.com/pb.pl

swiatrolnika.info 2023