Talk icon

Informacje

27-06-2022

Autor: Sebastian Wroniewski

Nielegalne środki ochrony roślin wykryte na terenie Podlasia

Nielegalne środki ochrony roślin

Inspektorzy WIORIN w Białymstoku wspólnie z funkcjonariuszami Policji ujawnili nielegalne środki ochrony roślin składowane na terenie województwa podlaskiego.

W wyniku podjętych działań zabezpieczono ponad 115 kilogramów oraz litrów środków ochrony roślin niedopuszczonych do obrotu i stosowania na terenie Polski. Znaczna część substancji czynnych w ujawnionych środkach została już wycofana ze stosowania na terenie Unii Europejskiej. WIORiN w Białymstoku z udziałem Policji prowadzi w sprawie dalsze czynności wyjaśniające.

Zabezpieczono ponad 115 kilogramów nielegalnych środków

W wyniku podjętych działań zabezpieczono ponad 115 kilogramów oraz litrów środków ochrony roślin niedopuszczonych do obrotu i stosowania na terenie Polski. Wśród zakwestionowanych preparatów znajdowały się środki z obcojęzycznymi etykietami, produkty z podrobionymi etykietami w języku polskim oraz substancje w opakowaniach bez załączonej etykiety. Znaczna część substancji czynnych w ujawnionych środkach została już wycofana ze stosowania na terenie Unii Europejskiej. WIORiN w Białymstoku z udziałem Policji prowadzi w sprawie dalsze czynności wyjaśniające.

Główny Inspektor przestrzega “nielegalne środki ochrony roślin nie powinny być kupowane”. 

Przypominał również, że do ochrony upraw mogą być wykorzystywane wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Środki ochrony roślin należy nabywać jedynie w punktach sprzedaży uprawnionych do prowadzenia w nich tego rodzaju regulowanej działalności, będących pod nadzorem Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. 

Nielegalne środki ochrony roślin

Nielegalne środki ochrony roślin stwarzają zagrożenie

Preparaty do ochrony roślin znajdujące się w sprzedaży powinny być w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach. Etykieta znajdująca się na opakowaniu środków musi być sporządzona w języku polskim i powinna zawierać informacje określone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zezwoleniu na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu lub pozwoleniu na handel równoległy.

Nielegalne środki ochrony roślin stosowane w uprawach, mogą  powodować wiele problemów związanych z zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi oraz środowiska, takich jak toksyczne pozostałości pestycydów w żywności, narażenia użytkownika podczas stosowania tych środków, zniszczenie upraw lub też niewystarczającą skuteczność produktu prowadzącą do zmniejszenia ilości lub jakości plonu, co w efekcie może obniżyć dochody rolnika. Stosowanie w gospodarstwie podrobionych lub nielegalnych środków ochrony roślin obwarowane jest licznymi sankcjami  administracyjnymi oraz karnymi.

Czytaj też: Środki ochrony roślin – jak stosować je bezpiecznie?

piorin.gov.pl

swiatrolnika.info 2023