O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

10-08-2023

Autor: Świat Rolnika

Nie ryzykuj zdrowia!

Nie ryzykuj zdrowia termomodernizacja

Koszty utrzymywania budynków przyciągają uwagę jak nigdy dotąd. O ile jako konsumenci nie mamy większego wpływu na koszt energii, z której korzystamy, o tyle nasze działania mają znaczenie w zakresie gospodarowania energią.

Główną przyczyną wysokich kosztów ponoszonych w związku z ogrzewaniem domów są nadmierne straty ciepła. Wynikają one przede wszystkim ze złej izolacji przegród zewnętrznych, z nieszczelnej stolarki okiennej, a także niskiej sprawności instalacji grzewczych. Wszystko to sprawia, że dla dobra domowego budżetu warto poddać dom kompleksowej termomodernizacji.

Czym jest termomodernizacja?

Termomodernizacja polega na wprowadzeniu zmian, które pozwolą ograniczyć straty ciepła do minimum. Punktem wyjścia do przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji powinno być przeprowadzenie audytu energetycznego. Szczegółowa ekspercka analiza wskaże konkretne rozwiązania, takie jak ocieplenie przegród budowlanych, wymiana stolarki okiennej, wymiana źródła ciepła oraz modernizacja instalacji wewnętrznych, które bezpośrednio wpłyną na zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię i ciepło. Warto również wspomnieć o możliwości produkcji własnej energii elektrycznej dzięki budowie mikroinstalacji fotowoltaicznych. Audyt energetyczny pokazuje optymalny – pod względem energetycznym i ekonomicznym – możliwy do przeprowadzenia zakres prac modernizacyjnych w budynku, które mają na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię.

Termomodernizacja z dofinansowaniem

Koszty termomodernizacji budynku mogą być dość wysokie, zwłaszcza w przypadku starych budynków. Należy jednak pamiętać, że inwestycja ta zwraca się w ciągu kilku lat dzięki oszczędnościom wynikającym ze zmniejszenia kosztów ogrzewania. Wsparciem w kwestii wysokich kosztów termomodernizacji jest rządowy program „Czyste Powietrze”, który przewiduje dofinansowanie na działania związane z termomodernizacją. Przede wszystkim chodzi tutaj o izolację termiczną budynku, która pozwala na zatrzymanie ciepła wewnątrz budynku i zmniejszenie strat ciepła przez ściany i dach. Dofinansowanie można uzyskać również na wymianę okien i drzwi oraz ocieplenie fundamentów i stropów. Wsparcie z programu można wykorzystać na modernizację systemów grzewczych i wentylacyjnych. Dofinansowanie można uzyskać także na zakup i montaż nowych urządzeń, w szczególności nowoczesnego źródła ciepła czy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Jak uzyskać środki na termomodernizację?

Aby uzyskać środki z programu „Czyste Powietrze” na termomodernizację i wymianę starego źródła ciepła na paliwo stałe na nowe, efektywne, należy złożyć wniosek w odpowiednim Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wniosek jest prosty, wymaga kilku załączników. Można go wypełnić elektronicznie i wysłać, nie wychodząc z domu. Można również poprosić o pomoc pracownika gminnego punktu konsultacyjno- informacyjnego, a następnie złożyć wniosek w siedzibie gminy. W przypadku braku podpisu elektronicznego własnoręcznie podpisany wniosek w wersji papierowej można przesłać pocztą lub kurierem. Również kilka banków oferuje tzw. Kredyt Czyste Powietrze z dotacją na częściową spłatę kapitału kredytu.

Aby otrzymać dotację do kompleksowej termomodernizacji, należy zacząć od przeprowadzenia audytu energetycznego. Także w tym aspekcie program „Czyste Powietrze” przewiduje pomoc finansową, na ten cel bowiem można również otrzymać aż 100% wsparcia z programu, czyli 1,2 tys. zł. Audyt nie jest obowiązkowy, jeśli beneficjent nie planuje realizacji kompleksowej termomodernizacji, która przewiduje spełnienie określonych w programie warunków związanych ze zmniejszeniem zapotrzebowania na energię użytkową. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji i zrealizowaniu przedsięwzięcia, w całości lub części, właściciel budynku składa kolejny wniosek, tym razem o płatność, aby otrzymać przysługujące mu dofinansowanie. W najwyższym poziomie dofinansowania dla kompleksowej termomodernizacji można otrzymać nawet do 136,2 tys. zł. Warunki otrzymania dofinansowania, wysokość progów dochodowych kwalifikujących do otrzymania określonego poziomu dofinansowania, wykaz kosztów kwalifikowanych oraz wszystkie niezbędne informacje są dostępne na stronie: czystepowietrze.gov.pl .

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za treści odpowiada wyłącznie Fundacja Polska Ziemia.

Zobacz także: Audyt energetyczny budynku - punkt wyjścia do oszczędności

swiatrolnika.info 2023