Talk icon

Informacje

20-10-2022

Autor: Sebastian Wroniewski

NBP: Prognozy sytuacji ekonomicznej na historycznych minimach

NBP

Według raportu przygotowanego przez Narodowy Bank Polski (NBP) prognozy ekonomiczne  na kolejny rok uległy pogorszeniu, osiągając swoje historyczne minima.

Po niewielkiej korekcie w górę prognoz w poprzednim kwartale, oczekiwania sformułowane we wrześniu na czwarty kwartał tego roku i na kolejne 12 miesięcy uległy pogorszeniu, osiągając swoje historyczne minima – czytamy w raporcie. Według badania istotny wpływ na pesymizm prognoz wywarła wojna ukraińsko-rosyjska. Roczne i kwartalne przewidywania pozostawały wyraźnie pod wpływem już obserwowanych skutków wojny.

NBP: Wojna wpłynęła na pesymizm prognoz

Celem raportu Narodowego Banku Polskiego "Szybki Monitoring. Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw" jest ocena i prognoza koniunktury w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych. Raport jest przygotowywany w oparciu o kwartalne badania ankietowe, prowadzone przez NBP od 1997 r. oraz dane finansowe sektora przedsiębiorstw niefinansowych zbierane przez Główny Urząd Statystyczny. W badaniu SM wzięło udział 2648 podmiotów wybranych z terenu całego kraju. Były to przedsiębiorstwa z sektora niefinansowego reprezentujące wszystkie sekcje PKD poza rolnictwem, leśnictwem i rybołówstwem, oba sektory własności, przedsiębiorstwa z sektora MSP oraz duże jednostki.

Jak poinformował NBP, surowy wskaźnik prognoz kwartalnych zmniejszył się do minus 11 punktów, tj. o 13,3 pp. poniżej poziomu sprzed roku. Wskaźnik pozbawiony wahań sezonowych zmniejszył się do poziomu minus 13,3 punktu, tj. do najniższej zanotowanej wartości w okresie prowadzenia badań SM NBP. Natomiast surowy wskaźnik prognoz rocznych spadł o 6,2 pp. kw/kw i przyjął wartość minus 14 punktu, tj. o 25,1 pp. poniżej odczytu z analogicznego okresu ub.r., co oznacza również najniższą wartość od 2015 r.

Według badania istotny wpływ na pesymizm prognoz wywarła wojna ukraińsko-rosyjska. Roczne i kwartalne przewidywania pozostawały wyraźnie pod wpływem już obserwowanych skutków wojny. Firmy, które już dziś dostrzegają negatywne tego efekty sformułowały bardziej pesymistyczne oczekiwania niż pozostali respondenci.

Spadek optymizmu prognoz rocznych objął niemal wszystkie analizowane sekcje i klasy, poza energetyką. Perspektywy dla branży energetycznej nie są jednak w ich ocenie korzystne – również tam więcej firm spodziewa się pogorszenia kondycji niż jej poprawy. Najmniej optymistyczne prognozy na najbliższy rok ma obecnie przemysł, w tym zwłaszcza górnictwo, dostawa wody i energetyka. Z kolei najwięcej optymizmu zachowuje transport, firmy oferujące dobra inwestycyjne oraz największe podmioty w próbie.

NBP

Wzrost ceny surowców wpłynął na spadek rentowności

Prognozy przedsiębiorców z września br. przewidują spadek rentowności w SP w perspektywie najbliższych 12 miesięcy – wskaźnik zmniejszył się o 5,6 pp. kw/kw – do minus 4,3 punktu (tj. 27,5 pp. poniżej poziomu sprzed roku i wyraźnie poniżej wartości sprzed wybuchu pandemii). Trzeba też podkreślić, że po raz pierwszy w próbie przeważyli pesymiści (firmy oczekujące spadku rentowności).

Zgodnie z oczekiwaniami samych respondentów z poprzednich okresów oceny bieżącej rentowności za III kw. obniżyły się jednak tylko nieznacznie. Obecnie na rynku krajowym satysfakcjonującą rentowność osiąga 42,8 proc. ankietowanych (przy maksimum wynoszącym 52 proc., które odnotowano na początku 2018 r.), zaś na rynku zagranicznym – 51 proc. przedsiębiorstw (przy maksimum 61 proc. uzyskanym pod koniec 2018 r.).

Jak wskazano w raporcie NBP, wśród czynników stojących za spodziewanym spadkiem rentowności jako kluczowy wymienia się wzrost cen surowców. Natomiast w grupie firm, które mimo obserwowanych w gospodarce trudności nadal oczekują poprawy rentowności, dominującą przyczyną jest zwiększenie obrotów, a w następnej kolejności – wzrost cen własnych i wzrost wydajności pracy.

Czytaj też: NBP: Inflacja bazowa wyniosła we wrześniu 10,7 proc.

PAP/fot.Pixabay

swiatrolnika.info 2023