Talk icon

Informacje

18-11-2022

Autor: Polska Agencja Prasowa

NBP: Inflacja bazowa wyniosła w październiku 11 proc.

Inflacja bazowa

W październiku 2022 r. inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 11,0 proc., licząc rok do roku.  – podało NBP w komunikacie.

Wskaźnik inflacji w analizowanym okresie wyniósł 17,9 proc. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie są poddawane zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje.

NBP opublikował wskaźniki dotyczące inflacji

Narodowy Bank Polski opublikował dane o wskaźnikach inflacji bazowej w październiku 2022 r. Wynika z nich, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 18,7 proc., wobec 17,8 proc. miesiąc wcześniej, a inflacja po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 14,4 proc., wobec 13,6 proc. miesiąc wcześniej. Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 11,0 proc., wobec 10,7 proc. miesiąc wcześniej. Tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 14,3 proc., wobec 12,9 proc. miesiąc wcześniej.

„Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI pokazuje średnią zmianę cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie są poddawane zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja bazowa jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe zmiany cen wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami” – podano w komunikacie NBP.

Inflacja bazowa

Inflacja bazowa jest jednym z najczęściej używanych wskaźników

Bank centralny wskazał także, że najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest inflacja bazowa wyliczana po wyłączeniu cen żywności i energii.

„Pokazuje on tendencje cen tych dóbr i usług, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) są bowiem ustalane nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym” – zaznaczono w komunikacie. 

Czytaj też: Analitycy: Inflacja w większym stopniu będzie zależna od cen usług i towarów

PAP/fot.Wikimedia/Pixabay

swiatrolnika.info 2023