Talk icon

Informacje

15-08-2022

Autor: Michał Rybka

Nawodnienie podsiąkowe – nowoczesna forma starożytnej tradycji

nawodnienie podsiąkowe

Nawodnienie podsiąkowe to jeden z rodzajów regulacji poziomu wody gruntowej znajdującej się w glebie. Wydobywa się ją z pomocą sieci rowów otwartych.

We wspomnianych rowach najczęściej piętrzy się wodę i buduje do niej zastawki do takiego poziomu, aby sięgała ona niemalże powierzchni terenu, na którym się znajduje. Nawodnienie typu podsiąkowe wykorzystywane jest po to, aby w okresie wegetacyjnym utrzymać optymalny poziom wilgoci w glebie.

Tereny odpowiednie pod nawodnienie podsiąkowe

Taki rodzaj nawodnienia sprawdza się na terenach, które charakteryzują się niewielkimi tudzież nieznacznymi spadkami. Dobrze spełniają swoją rolę także na terenach odznaczających się wyrównaną oraz płaską powierzchnią, a działają w glebach o średniej przepuszczalności i przy małej głębokości występowania wody gruntowej. Sprawdź też, jak powinno przebiegać nawadnianie pietruszki

nawodnienie podsiąkowe

Zalety płynące ze stosowania nawodnienia podsiąkowego

Specjaliście są zgodni, że bezapelacyjną zaletą stosowania rowów otwartych jest to, że na wiosnę lub w czasie zalewów letnich nadmiar wody może być szybko odprowadzony. Taki przebieg spraw przeciwdziała powstawaniu zabagnień.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie wymienia elementy systemy nawodnień, a są to:
– ujęcia wody za pomocą budowli piętrzącej,
– rowy doprowadzające,
– sieć rowów nawadniająco-odwadniających,
– rurociągi drenarskie i dreny,
– oraz urządzenia kontrolno-pomiarowe związane z gospodarską wodną na obszarze obiektu.

Czytaj także: Nawadnianie roślin sadowniczych w Polsce – czy jest źle?

źródła:cdr.gov.pl/fot.pexels.com

swiatrolnika.info 2022