O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

01-09-2022

Autor: Świat Rolnika

Nawet do 100 tys. zł dopłat na ochronę przed ASF. Nabór tylko do jutra

Nabór

Jeszcze tylko do 2 września trwa nabór wniosków o pomoc finansową dla rolników, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed ASF.

O wsparcie mogą ubiegać się, także rolnicze spółki wodne zainteresowane inwestowaniem w urządzenia chroniące przed suszą czy powodzią.  Dokumenty można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, nadać przesyłką rejestrowaną w placówce pocztowej bądź w formie elektronicznej na skrzynkę podawczą ePUAP.

Nabór wniosków dla rolników i rolniczych spółek wodnych

W bieżącym naborze na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” do Agencji wpłynęło dotychczas 40 wniosków na kwotę ponad 6,5 mln zł. Rolnicy, którzy planują inwestycje chroniące przed afrykańskim pomorem świń, złożyli ich 33, a spółki wodne – 7.

Nabór wniosków trwa do 2 września 2022 r. Wnioski przyjmują oddziały regionalne i biura powiatowe ARiMR. Dokumenty można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, nadać przesyłką rejestrowaną w placówce pocztowej bądź w formie elektronicznej na skrzynkę podawczą ePUAP.

Wsparcie adresowane jest do dwóch grup. Pierwszą z nich są rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą co najmniej 50 świń bądź zrealizowali zobowiązania rolno-środowiskowe w ramach wariantu 7.4 Zachowanie lokalnych ras świń, i chcą przeprowadzić inwestycje chroniące gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa afrykańskiego pomoru świń, czyli ASF. Druga grupa to spółki wodne lub ich związki, w których większość członków stanowią rolnicy, lub w których więcej niż połowę zmeliorowanych gruntów rolnych objętych działalnością spółki posiadają rolnicy.

Nabór

Wsparcie nawet do miliona zł

W przypadku rolników, którzy chcą inwestować w ochronę gospodarstw przed ASF, ARiMR oferuje pomoc w wysokości do 100 tys. zł. Maksymalny poziom refundacji wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji. Dofinansowanie można otrzymać m.in. na utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej; wyposażenie gospodarstwa w urządzenie do dezynfekcji; budowę lub przebudowę magazynu do przechowywania słomy dla świń; zakup silosu na paszę gotową do bezpośredniego spożycia przez świnie i wykonanie robót związanych z jego posadowieniem; przebudowę czy remont, które doprowadzą do utrzymywania świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach czy wykonanie ogrodzenia chlewni. Natomiast w przypadku gdy o pomoc ubiega się spółka wodna lub związek spółek wodnych, wsparcie może sięgnąć nawet 1 mln zł. Tu poziom dofinansowania wynosi także 80 proc.

Czytaj też: KOWR: Ostatni dzień na wniosek o wsparcie żywności wysokiej jakości

gov.pl/fot. pixabay

swiatrolnika.info 2023