Talk icon

Informacje

14-05-2022

Autor: Karol Pepliński

Naukowcy odkryli, jak klimat i środowisko wpływają na mięso renifera

mięso renifera

Rosyjscy naukowcy podlegli MEiN odkryli, że na mięso renifera ma wpływ ekologia danego obszaru i działalność gospodarcza człowieka.

Naukowcy z Federalnego Centrum Badawczego w Sankt Petersburgu (SPb FRC) Rosyjskiej Akademii Nauk, podległego rosyjskiemu Ministerstwu Edukacji i Nauki, przeanalizowali dane dotyczące produktów mięsnych reniferów hodowanych w rosyjskiej Arktyce. Stwierdzili oni, że wartość biologiczna dziczyzny zależy od zawartości pierwiastków śladowych i jest różna w różnych regionach rosyjskiej Arktyki.

Mięso renifera a warunki środowiskowe

Renifery są hodowane przez ludy tubylcze żyjące w strefie arktycznej. Rosja jest liderem w Arktyce pod względem liczby reniferów hodowanych w Nienieckich i Jamalsko-Nienieckich Okręgach Autonomicznych, Republice Sacha-Jakucja, a także w Tajmyrze i Czukotce. W tych regionach zwierzęta nie tylko stanowią podstawę tradycyjnej działalności gospodarczej, ale także odgrywają ważną rolę w zachowaniu kultury, zwyczajów i języków.

,,Chociaż mięso renifera jest produktem wyjątkowym, jego wpływ na organizm mieszkańców Północy nie został jeszcze w pełni poznany. W ciągu ostatnich 40 lat przeprowadzono jednak znaczną liczbę badań dotyczących mięsa reniferów i produktów ubocznych. Dlatego postanowiliśmy przeprowadzić megaanalizę porównawczą źródeł opublikowanych na ten temat w kraju i za granicą. Nacisk położono na zbadanie składu mineralnego produktów z reniferów z różnych regionów Federacji Rosyjskiej i jego wpływu na zdrowie człowieka" – mówi Aleksander Jużakow, główny badacz z Wydziału Hodowli Zwierząt i Racjonalnego Zarządzania Przyrodą w Arktyce Sankt Petersburskiego Centrum Badawczego Rosyjskiej Akademii Nauk.

Naukowcy odkryli, że największą zawartość substancji użytecznych stwierdzono w mięsie reniferów z regionów o trudnych warunkach klimatycznych – z Jamału i Tajmyru. Ponadto, użyteczne właściwości produktu są tracone w miejscach, gdzie wytwarzane są duże ilości emisji przemysłowych, które dostają się na pastwiska z opadami atmosferycznymi i poprzez źródła wody, np. w pobliżu zakładów metalurgicznych w obwodzie murmańskim i w rejonie Norylska.

mięso renifera

Mięso renifera pomaga się przystosować

Badanie wykazało również, że w ostatnich latach rdzenna ludność Arktyki spożywa więcej żywności "południowej" (warzyw, owoców, pieczywa, słodyczy, ciast i przetworów). Okazało się, że preferowanie żywności z importu osłabiło zdolności adaptacyjne mieszkańców Północy. Jednocześnie okazało się, że przybysze, którzy spożywali mięso renifera i lokalne ryby, lepiej przystosowali się do ekstremalnych warunków panujących na Dalekiej Północy. Zdobyta wiedza może być wykorzystana przez ekspertów przy opracowywaniu optymalnej diety dla pracowników firm w rosyjskiej strefie arktycznej.

W trakcie badań naukowcy przeanalizowali ponad 3 tys. publikacji naukowych. W projekcie uczestniczyli specjaliści z SPb FIC RAS, Narodowego Centrum Badań Medycznych w zakresie Rehabilitacji i Balneologii Ministerstwa Zdrowia Rosji, Tomskiego Uniwersytetu Państwowego, Północnego (Arktycznego) Uniwersytetu Federalnego (Archangielsk), Uniwersytetu Laponii (Finlandia) oraz Federalnego Centrum Badań nad Żywieniem i Biotechnologią.

Czytaj też: Hodowla reniferów z Rosji chce wejść na rynki międzynarodowe!

meatinfo.ru/fot.pixabay

swiatrolnika.info 2022