Talk icon

Informacje

25-06-2022

Autor: Karol Pepliński

Naukowcy: Nowy system ochrony przyrody 30x30 przyniesie wiele korzyści

system ochrony przyrody

Eksperci z USA i Singapuru ocenili, że nowy system ochrony przyrody 30x30 będzie wymagał wysiłku, ale przyniesie ogrom korzyści.

Naukowcy ocenili wpływ założonej przez ponad 50 państw ochrony 30 proc. lądów do 2030 roku. Orzekli, że inicjatywa będzie oznaczać specjalne prawa dla 3 mln hektarów ziemi, ochroni wiele zagrożonych gatunków i znacznie zredukuje emisję CO2.

System ochrony przyrody pomoże chronić klimat i środowisko

Wobec rozwoju cywilizacji potrzeba świadomej ochrony lądów i mórz nie budzi wątpliwości m.in. wśród rządów. Taki scenariusz przedstawiono w 2019 roku na łamach "Science Advances" (w artykule "A Global Deal for Nature: Guiding principles, milestones, and targets"). W efekcie w 2021 roku kilkadziesiąt krajów podpisało porozumienie znane jako inicjatywa „30x30”. Nowy system ochrony przyrody skupia się na objęciu ochroną 30 proc. swoich lądów i wód do 2030 roku.

Naukowcy z Princeton School of Public and International Affairs oraz z National University of Singapore przeprowadzili analizę, w której sprawdzili efekty, jakich można się spodziewać, gdyby 30 proc. lądów świata objęto by ochroną.

Oceniając możliwe efekty, mówią o "ogromnych korzyściach”. Badacze wymieniają m.in. zabezpieczenie 2,8 mln hektarów lądów. Prawie tysiąc gatunków zwierząt, których habitaty nie są obecnie chronione, będzie mogło istnieć na bezpiecznych terenach. Połowa z tych gatunków uważana jest w większym lub mniejszym stopniu za zagrożone.

Zyskać ma też klimat. Kraje uczestniczące w inicjatywie mają bowiem spełnić średnio 20 proc. zobowiązań odnośnie redukcji emisji dwutlenku węgla. Zdaniem naukowców kluczowy jest przy tym taki wybór chronionych obszarów, aby udało się realizować jednocześnie różnorodne cele.

system ochrony przyrody

Można to zrobić lepiej

Jednocześnie eksperci zastrzegają, że dużo lepsze efekty przyniosłaby ochrona 50 proc. powierzchni lądów i wód każdego z krajów.

„Pokazaliśmy, że korzyści dla środowiska niemal by się podwoiły, gdyby 50 proc. światowych lądów zostałoby objęte ochroną. Przy uważnym planowaniu można osiągnąć także liczne cele istotnych, globalnych strategii zawartych w porozumieniu paryskim i innych programach” – mówi Yiwen Zeng, jeden z badaczy.

„Dla decydentów zainteresowanych kryzysem klimatycznym, kryzysem bioróżnorodności i zrównoważonym rozwojem, najlepszym pojedynczym narzędziem jest ochrona przyrody” – podkreśla prof. David S. Wilcove, współautor opracowania.

Czytaj też: Ochrona przyrody nie mieści się w portfelach Polaków

PAP/fot.pixabay

swiatrolnika.info 2023