Talk icon

Informacje

14-08-2017

Autor: Marzena Deresz

Najwięcej chmielu w województwie lubelskim

chmiel-hop

Zarówno uprawa chmielu, jak i jęczmienia browarnego nie wzrosły odpowiednio do produkcji piwa. Rozwój przemysłu browarniczego i produkcji piwa nie przyczynił się do adekwatnego rozwoju bazy surowcowej w rolnictwie.

Zarówno uprawa chmielu, jak i jęczmienia browarnego nie wzrosły odpowiednio do produkcji piwa. Rozwój przemysłu browarniczego i produkcji piwa nie przyczynił się do adekwatnego rozwoju bazy surowcowej w rolnictwie.

Powierzchnia uprawy chmielu obecnie jest stabilna w Polsce i wynosi blisko 1,4 tys. ha, a zbiory szyszek wahają się w granicach 1,8 - 2,3 tys. ton. Uprawę chmielu prowadzi w Polsce ok. 640 plantatorów. Polski chmiel jest przetwarzany na ekstrakt głównie w Niemczech.

Lata

Powierzchnia uprawy [ha]

Zbiory [t]

Średni plon chmielu [t/ha]

Ogółem

Plantacje plonujące

Ogółem

odm. goryczkowe

odm. aromatyczne

2004

2 239

2 119

2 898

1 737

1 161

1,37

2005

2 291

2 207

3 414

2 199

1 215

1,55

2006

2 295

2 234

2 889

2 015

844

1,29

2007

2 222

2 179

3 239

2 319

920

1,49

2008

2 356

2 233

3 120

2 151

969

1,40

2009

2 291

2 167

2 664

1 932

732

1,23

2010

1 867

1 753

1 529

1 196

333

0,87

2011

1 646

1 496

2 167

1 651

516

1,45

2012

1 510

1 410

1 765

1 233

532

1,25

2013

1 407

1 305

2 398

1 605

793

1,84

2014

1 410

1 305

2 072

1 288

784

1,59

2015

1 424

1 347

2 242

1 416

826

1,39

W 2016 r. zbiory chmielu w wyniosły 3 043 tony – zebrano 1 926 ton chmielu odmian goryczkowych i 1117 ton chmielu aromatycznego. W porównaniu do roku 2015 zbiory ogółem były o ok. 36 proc. większe.

Wśród odmian goryczkowych w 2016 r. najwięcej zebrano odmiany Magnum (1 192 t, co stanowiło ok. 62 proc. zbiorów odmian goryczkowych ogółem) i Marynka (573 t), zaś wśród odmian aromatycznych najwięcej zebrano chmielu odm. Lubelski (688 t co stanowiło ok. 60 proc. zbiorów odmian aromatycznych ogółem). Najwięcej chmielu produkuje się w  województwie lubelskim – jest to ok. 90 proc. produkcji krajowej.

Według danych z Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej (ZSRiR) od września 2016 r. do marca 2017 r. średnia cena skupu odmian aromatycznych (kontraktacja) wyniosła 21,50 zł/kg i była o 17 proc. wyższa niż przed rokiem. Cena skupu odmian goryczkowych (kontraktacja) wzrosła o około 21 proc. do 17,34 zł/kg. Cena skupu chmielu ogółem (kontraktacja) w ww. okresie wyniosła natomiast 18,77 zł/kg. Plantatorzy uzyskują wsparcie w formie uzupełniającej płatności związanej z produkcją, która w 2014 r. wynosiła 1000,39 zł/ha wobec 1263,50 zł/ha w roku poprzednim. W 2015 r. stawka płatności bezpośredniej wynosiła 2336,53 zł/ha, a łączna wysokość wsparcia 3,6 mln zł.

Zarówno uprawa chmielu, jak i jęczmienia browarnego nie wzrosły odpowiednio do produkcji piwa. Rozwój przemysłu browarniczego i produkcji piwa nie przyczynił się do adekwatnego rozwoju bazy surowcowej w rolnictwie. Import słodu ciągle ma duże znaczenie w zaopatrzeniu przemysłu browarniczego. Wskaźnik samowystarczalności na rynku słodu wynosi ok. 75 proc., a udział importu w rynku ok. 39 procent.

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi/AZK/Fot. pixabay.com

swiatrolnika.info 2023