O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

14-10-2022

Autor: Sebastian Wroniewski

Nadzwyczajne posiedzenie Copa-Cogeca ws. kryzysu energetycznego

Copa-Cogeca

W związku z obecnie trwającym kryzysem energetycznym odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Copa-Cogeca.

Jak przekazywali uczestnicy posiedzenia, Unia Europejska musi zapewnić stałe dostawy gazu i energii elektrycznej po akceptowalnej cenie dla rolników i całego łańcuch rolno-spożywczego. To jedyna droga, aby zapewnić dostawy żywności na rynek. Polskę reprezentował Marian Sikora, przewodniczący Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych.

Copa-Cogeca ws. rosnących kosztów produkcji

Uczestnicy spotkania podkreślili, że rosnące koszty energii elektrycznej, gazu, paliw, nawozów spowodowały, że wielu rolników działa obecnie na krawędzi opłacalności i poważnie rozważa kontynuację swojej działalności. Stabilne dostawy energii są także kluczowe dla zapewnienia dobrostanu zwierząt. Niestety wzrost kosztów produkcji znacznie przekracza wzrost cen towarów rolnych na światowych rynkach.

“Zapewnienie dostaw żywności tej zimy będzie równie strategiczne, jak ogrzanie czy oświetlenie naszych domów. W tych nadzwyczajnych okoliczności, z wojną w Europie i traktowaniem przez Rosję dostaw żywności i energii jak broni, niezbędna jest skuteczna, wspólna i zjednoczona reakcja Europy w celu zabezpieczenia potrzeb kluczowych sektorów Unii Europejskiej i jej obywateli, przy jednoczesnym zachowaniu dobrze funkcjonującego jednolitego rynku” – podkreśliła przewodnicząca Copa Christiane Lambert.

Zdaniem Copa-Cogeca niezbędne jest priorytetowe traktowanie rolników i całego łańcucha dostaw produktów rolno-spożywczych, zarówno w planach racjonowania gazu w państwach członkowskich oraz wprowadzaniu środków ograniczania zużycia energii, w tym zwolnienie sektora z wymogu zmniejszenia zużycie energii w godzinach szczytu. Potrzebna jest także dywersyfikacja dostaw energii z odnawialnych źródeł energii. 

"Apelujemy o konkretne, natychmiastowe, krótko i średnie okresowe rozwiązania na  szczeblu UE dla rolnictwa, w tym interwencji finansowych w celu zapewnienia płynności, tak aby zapewnić niezakłócone dostawy żywności i energii przez całą zimę i dłużej" – dodał przewodniczący Cogeca Ramon Armengol.

Copa-Cogeca

Organizacja zadowolona z nowej strategii dot. nawozów

Copa-Cogeca z zadowoleniem przyjęła niedawne deklaracje komisarza Janusza Wojciechowskiego w sprawie nowej strategii dotyczącej nawozów. Nawozy muszą być dostępne i przystępne cenowo, aby rolnicy mogli zagwarantować wystarczającą produkcję żywności. Kluczowe jest zawieszenie importowych barier taryfowych dla mieszanin mocznika i azotanu amonu importowanego z Trynidadu i Tobago oraz USA wraz z zawieszeniem konwencjonalnych ceł tak długo, jak istnieje ryzyko niedoborów na rynku europejskim. Aby poprawić przejrzystość rynku, należy także stworzyć  obserwatorium rynku nawozów w celu poprawy dostępu do informacji o dostępności i cenach nawozów. 

Polskie organizacje rolnicze podkreślają jednak, że zwolnienie z taryf celnych na nawozy azotowe nie może doprowadzić do ograniczenia produkcji nawozów azotowych przez polski przemysł. Unia Europejska powinna działać w kierunku doprowadzenia do rozsądnych cen zakupu gazu dla producentów nawozów.   

“Europejscy rolnicy są zaangażowani w zapewnianie konsumentom bezpiecznej, zrównoważonej i przystępnej cenowo żywności i aby móc dalej wykonywać ten obowiązek pilnie potrzebują działania Unii Europejskiej. Tymczasem przy tych kosztach produkcji roślinnej i hodowlanej bezpieczeństwo żywnościowe Europy może być zagrożone” – podsumował podczas spotkania Copa-Cogeca Marian Sikora, przewodniczący Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych.

Czytaj też: PIE: UE importuje 76 proc. ropy i 68 proc. gazu spoza OECD

fot.Pixabay

swiatrolnika.info 2023