Talk icon

Informacje

16-07-2022

Autor: Emilia Gromczak

Muzeum w Szreniawie zachwyca rolniczymi obiektami muzealnymi

muzeum w Szreniawie

Muzeum w Szreniawie przedstawia historię rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego z terenu historycznych i współczesnych ziem polskich.

Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie powstało w 1964 pod nazwą Muzeum Rolnictwa. Status muzeum narodowego zyskało dopiero w 1975 r. Od czasu powstania muzeum zgromadziło ponad 20 tysięcy obiektów muzealnych oraz wiele wystaw stałych.

Historia Muzeum w Szreniawie

Muzeum w Szreniawie w powiecie poznańskim powstało w 1964 pod nazwą Muzeum Rolnictwa. Dopiero w 1975 r. uzyskało status muzeum narodowego. 28 grudnia 1998 decyzją Ministra Kultury i Sztuki Muzeum w Szreniawie zostało wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów. Muzeum jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzeów Rolniczych (AIMA) oraz Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM). 

Misją muzeum w Szreniawie jest przedstawianie historii rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego z terenu historycznych i współczesnych ziem polskich od czasów prehistorycznych po dzień dzisiejszy, z uwzględnieniem europejskiego kontekstu kulturowego i cywilizacyjnego. Przedstawiając przeszłość, Muzeum ma pobudzać do refleksji na temat teraźniejszości i przyszłości, ma być instytucją nowoczesną, otwartą na wyzwania przyszłości oraz oczekiwania i potrzeby współczesnego społeczeństwa.

Muzeum w Szreniawie zbiory

Obiekty muzealne i wystawy

Muzeum w Szreniawie ma w swoich zbiorach ponad 20 tysięcy obiektów muzealnych. Dominują zbiory techniki rolniczej i przetwórstwa. Większość z obiektów pochodzi z darów. Do wystaw stałych należą: Mauzoleum Bierbaumów, Dzieje rolnictwa do XVIII wieku, Pałac, Rzemiosło wiejskie, Przetwórstwo rolno-spożywcze, Pszczelarstwo, Dzieje melioracji na ziemiach polskich, Dzieje ochrony roślin i nawożenia na ziemiach polskich, Postęp techniczny w rolnictwie XIX i XX wieku, Ogrodnictwo i gleboznawstwo, Piwowarstwo, Kuźnia, Urządzenia rolnicze używane w dużych gospodarstwach rolnych, Transport wiejski, Technika zbioru, omłotu, czyszczenia, sortowania i przechowywania, Stelmacharnia, Dzieje techniki zbioru zielonek i zbóż, Żywe zwierzęta, Sad starych odmian drzew owocowych, Urządzenia i maszyny do czyszczenia i sortowania zbóż, roślin przemysłowych, nasiennych i motylkowych, Transport wewnętrzny spichlerzy, Laboratorium oceny nasion, Szkodniki magazynowe, Źródła energii w rolnictwie, Agrolotnictwo, Folwark i jego kulturotwórcza rola w rolnictwie polskim w XIX i XX w., Państwowe Gospodarstwa Rolne 1949-1992, Zaopatrzenie wsi w wodę, Hodowla roślin, Paszoznawstwo, Chów i hodowla zwierząt gospodarskich, Lecznictwo i weterynaria, Rzeźba plenerowa, Ogródek zielarski, Gorzelnia w Szreniawie, Kiszonkarstwo, Poletka demonstracyjne tradycyjnych roślin uprawnych.

Czytaj również: Muzeum Historii Polski – na jakim etapie budowy znajduje się inwestycja?

pl.wikipedia.org/muzeum-szreniawa.pl/fot.pl.wikipedia.org

swiatrolnika.info 2023