Talk icon

Informacje

16-01-2022

Autor: Polska Agencja Prasowa

MRiRW informuje o okresowych zmianach podatku VAT

MRiRW

MRiRW informuje o zmianie stawek podatku VAT na żywność, paliwo, gaz oraz energię elektryczną. Podaje też, że podatek dla rolników ryczałtowych się nie zmienia.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju wsi w komunikacie przypomina, że Sejm 13 stycznia 2022 r. uchwalił i skierował do Senatu nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług. Czasowa obniżka dot. m.in. nawozów, środków ochrony roślin, ziemi ogrodnicznej i innych środków wspomagających produkcję rolniczą (takich jak: środki poprawiające właściwości gleby, stymulatory wzrostu oraz niektóre podłoża do upraw).

MRiRW przypomina o zmianach podatku VAT

W komunikacie, MRiRW przypomina, że uchwalona przez Sejm 13 stycznia 2022 r. i skierowana do prac Senatu RP ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druki sejmowe poselskiego projektu ww. ustawy nr 1905, 1914, druk senacki nr 618) przewiduje czasową obniżkę stawek podatku VAT w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.:

• na żywność objętą obecnie stawką podatku VAT 5% – do stawki 0%
• na paliwa silnikowe, tj. olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę silnikową, gaz skroplony LPG – ze stawki 23% do stawki 8%
• na nawozy, środki ochrony roślin, ziemię ogrodniczą i inne środki wspomagające produkcję rolniczą (takie jak: środki poprawiające właściwości gleby, stymulatory wzrostu oraz niektóre podłoża do upraw) – ze stawki 8% do stawki 0%
• na gaz ziemny – do stawki 0%,
• na energię elektryczną i energię cieplną – do stawki 5%.

Podatek dla rolników ryczałtowych niezmienny

Jak podaje MRiRW, zmianie nie ulega 7 %mrirw stawka zwrotu ryczałtu podatku VAT dla rolników ryczałtowych. Stawka 0 % na żywność obejmuje towary wymienione w poz. 1–18 załącznika nr 10 do ustawy, inne niż klasyfikowane w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56).

Oznacza to, że przy sprzedaży przez producentów rolnych rozliczających się z VAT na zasadach ogólnych w okresie od dnia 1 lutego do dnia 31 lipca br. będzie obowiązywała 0 % stawka VAT od sprzedawanych produktów rolnych wymienionych w poz. 1- 18 zał. 10 do ustawy VAT, w szczególności: warzyw (CN 07), owoców i orzechów jadalnych (CN 08), zbóż (CN10), nasion i owoców oleistych; ziaren, nasion i owoców różnych; roślin przemysłowych lub leczniczych; słomy i pasz – wyłącznie przeznaczonych do spożycia przez ludzi (CN ex 12), produktów mleczarskich; jaj ptasich; miodu naturalnego; jadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienionych ani niewłączonych (CN 04) oraz ryb i skorupiaków, mięczaków i pozostałych bezkręgowców wodnych – z wyłączeniem homarów i ośmiornic oraz innych towarów objętych CN 0306 – CN 0308 (CN ex 03).

MRiRW podaje, że przy sprzedaży niewymienionych w poz. 1 – 18 zał. nr 10 do ustawy VAT produktów rolnych stawka w wysokości 0% nie będzie miała zastosowania – w takim przypadku właściwa będzie stawka podatku 8% - dla towarów wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o VAT lub w rozporządzeniu wykonawczym dotyczącym stawek obniżonych.

Bezpośrednie zmniejszenie kosztów produkcji rolnej w okresie 1 luty – 31 lipiec br. zapewni obniżenie w tym okresie do 0% stawki podatku VAT na nawozy, środki ochrony roślin, ziemię ogrodniczą, środki poprawiające właściwości gleb, stymulatory wzrostu oraz podłoża do upraw (z wyłączeniem podłoży mineralnych), a pośrednio – obniżenie VAT na energię i niektóre surowce energetyczne.

Rolnicy ryczałtowi sprzedający produkty rolne będą jak dotychczas otrzymywać należności za sprzedane produkty wraz ze zryczałtowanym zwrotem podatku wynoszącym 7%.

Objęcie 0% stawką podatku VAT podstawowych produktów żywnościowych umożliwi znaczące obniżenie ich cen dla konsumentów.

Czytaj też: Kowalczyk: Tarcza antyinflacyjna będzie obojętna dla rolników-vatowców

 PAP/fot. MRiRW/fot.pixabay

swiatrolnika.info 2023