Talk icon

Informacje

06-10-2022

Autor: Sebastian Wroniewski

MRiRW: Będą większe dotacje na inwestycje w gospodarstwach rolnych

MRiRW

MRiRW poinformowało o wyższych kwotach dotacji na inwestycje w gospodarstwach rolnych oraz na prace w zakresie ochrony wód.

Wyższe kwoty dofinansowania na inwestycje w gospodarstwach rolnych oraz na prace w zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniami zostaną przeznaczone w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – czytamy w komunikacie resortu rolnictwa. Resort zapowiedział także zwiększenie wysokości dopłaty do oprocentowania kredytów obrotowych objętych gwarancją Funduszu Gwarancji Rolnych z 2 do 5 proc. 

MRiRW: KE zatwierdziła pakiet korzystnych zmian w PROW

Komisja Europejska w tym tygodniu zatwierdziła pakiet korzystnych zmian w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014–2020. 

“Równolegle do procedowanej na poziomie UE zmiany programu, w resorcie rolnictwa trwały prace ws. zmiany przepisów krajowych, tak aby jak najszybciej było możliwe rozpoczęcie wdrażania tych zmian” – zaznaczyło w komunikacie MRiRW.

Do działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” został wprowadzony nowy obszar F – „Zielona energia w gospodarstwie rolnym". W tym obszarze mogą być realizowane inwestycje na zakup instalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego o zainstalowanej mocy elektrycznej do 50 kW wraz z magazynami energii i systemami inteligentnego zarządzania energią oraz pompą ciepła. Beneficjentem będzie rolnik prowadzący działalność rolniczą w celach zarobkowych; wysokość pomocy nie będzie mogła przekroczyć 150 tys. zł.

W innych działaniach w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” podniesione zostaną kwoty pomocy – z 900 tys. zł do 1 mln zł (w obszarach związanych z rozwojem produkcji prosiąt), z 500 tys. zł do 600 tys. zł jeśli chodzi o rozwój produkcji mleka i bydła mięsnego, z 200 tys. zł do 250 tys. zł na zakup traktorów. Wyższe wsparcie pozwoli beneficjentom na realizację zaplanowanych inwestycji związanych z rozwojem gospodarstwa, bez konieczności modyfikacji planów i ograniczania zakresu operacji – tłumaczy MRiRW.

MRiRW

Wyższe dotacje obejmą m.in ochronę wód przed azotanami

W zakresie inwestycji, które mają chronić wody przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, chodzi o wprowadzenie standardowych stawek jednostkowych jako formy pomocy oraz podniesienie kwoty pomocy ze 100 tys. zł do 150 tys. zł.

Natomiast w obszarze „Zarządzanie zasobami wodnymi” beneficjentem może być także gmina, która będzie mogła realizować inwestycje dotyczące budowy lub przebudowy zbiorników retencyjnych. Maksymalna kwota udzielonej pomocy na inwestycje realizowane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nie może przekroczyć 10 mln zł, a przez gminę – 500 tys. zł.

MRiRW informuje, że planowane są także zmiany w PROW dotyczące m.in. podniesienia stawek za wykonanie ogrodzenia, premii zalesieniowej, czy stawek dopłat w działaniach klimatyczno-środowiskowych oraz w działaniu "rolnictwo ekologiczne".

Resort zapowiedział także zwiększenie wysokości dopłaty do oprocentowania kredytów obrotowych objętych gwarancją Funduszu Gwarancji Rolnych z 2 do 5 proc. 

“Ponadto przewidziana jest relokacja środków finansowych pomiędzy poszczególnymi instrumentami wsparcia w celu zapewnienia pełnego wykorzystanie środków programu” – poinformowało MRiRW.

Czytaj też: MRiRW ogłosiło planowane stawki płatności bezpośrednich

PAP/fot.Pixabay

swiatrolnika.info 2022