Talk icon

Informacje

10-08-2022

Autor: Sebastian Wroniewski

Można już składać wnioski o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

Rolnicy mogą już starać się o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze, składając wniosek i faktury VAT do odpowiedniego urzędu od 1 sierpnia 2022 roku.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez MRiRW rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego do wójta, burmistrza, lub prezydenta miasta w terminie od 1 do 31 sierpnia 2022 r. Oprócz wniosku rolnicy zobowiązani są do przekazania faktur VAT (lub ich kopii), które stanowią dowód zakupu oleju napędowego zakupionego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2022 r., w ramach limitu zwrotu podatku akcyzowego określonego na 2022 r.

Kiedy zwrot akcyzy za paliwo rolnicze? 

Ponadto, rolnicy ubiegający się o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze 2022 do w odniesieniu do bydła muszą dołączyć dokument wydany przez kierownika ARiMR. Dokument ten powinien zawierać informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, które są w posiadaniu producenta.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 stanowi:

– 110,00 zł * ilość ha użytków rolnych, oraz
– 40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP)

zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

W przypadku złożenia wniosku w drugim terminie wypłata nastąpi od 3 do 31 października 2022 r. Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze będzie wypłacany w formie gotówki w kasie urzędu gminy lub miasta. Albo w formie przelewu na rachunek bankowy rolnika podany we wniosku.

Czytaj też: Dopłaty do paliw? Tak, do pelletu, oleju opałowego i innych

polskiesadownictwo.pl/fot.Pxhere

swiatrolnika.info 2023