Talk icon

Informacje

25-07-2022

Autor: Świat Rolnika

Moskwa: Po kraju będzie rozprowadzany węgiel z importu

Moskwa

W najbliższych tygodniach importowany węgiel, który już jest w portach, będzie sukcesywnie rozprowadzany po Polsce – powiedziała minister Anna Moskwa.

Moskwa poinformowała, że w poniedziałek odbywa się specjalne spotkanie koordynacyjne, podczas której spółki Skarbu Państwa raportują ministerstwu na bieżąco, ile węgla jest i skąd jest on sprowadzany. "Jesteśmy gotowi do przekazania węgla na składy jak najbliżej mieszkańców" – powiedziała. 

Anna Moskwa zapowiada dostawy węgla 

"Te najbliższe tygodnie to będzie czas przekazywania tego węgla, który już jest w portach, i potem konsekwentnie, wraz z każdym ładunkiem, który do portu wpłynie, będziemy go sukcesywnie w Polsce rozprowadzać" – powiedziała szefowa resortu klimatu i środowiska.

Według niej są województwa, które potrzebują mniej węgla, jak Zachodniopomorskie, a są i takie – cała ściana wschodnia – które potrzebują go więcej.

"Dlatego proporcjonalnie do potrzeb będziemy ten węgiel zabezpieczać" – mówiła minister Moskwa.

"Do 19 lipca wpłynęło 3 mln ton węgla z importu. Do 16 kwietnia pojawiło się 3 mln ton węgla rosyjskiego, zarówno u obywateli, jak i na składach, co też pozwala sądzić, że cześć obywateli ten węgiel ma" – zauważyła Moskwa.

Dodała, że jednocześnie w poprzednim tygodniu umowy zawarte – przede wszystkim przez spółki Skarbu Państwa – opiewały na ok. 7 mln ton. Według minister w poniedziałek ta ilość węgla jest już jednak z pewnością dużo większa.

Moskwa poinformowała, że w poniedziałek odbywa się specjalne spotkanie koordynacyjne, podczas której spółki Skarbu Państwa raportują ministerstwu na bieżąco, ile węgla jest i skąd jest on sprowadzany.

"Ten węgiel, który płynie, to jest węgiel energetyczny, głównie z Kolumbii i Indonezji. Następnie jest on odsiewany – 20-30-40- proc. – w zależności od konkretnego statku" – tłumaczyła min. Moskwa.

Wskazała, że w tej chwili trwają przeładunki w portach.

Moskwa

Dostawy węgla już wkrótce 

"Jesteśmy gotowi do przekazania węgla na składy jak najbliżej mieszkańców" – powiedziała.

Minister przypomniała, że w Senacie znajduje się ustawa dotycząca dodatku węglowego.

"Mamy nadzieję, że Senat przeprowadzi ją sprawnie, tak żeby prezydent mógł pilnie podpisać" – powiedziała Moskwa.

Dodała, że ustawa wchodzi w życie wraz z podpisem prezydenta.

"Gdy to nastąpi, samorządy będą mogły przystąpić do wypłacania dodatku węglowego w kwocie 3 tys. zł" – stwierdziła minister klimatu i środowiska.

W piątek Sejm przyjął ustawę o dodatku węglowym, zakładającą wypłatę 3 tys. zł dla każdego gospodarstwa domowego, używającego do ogrzewania węgla, co musi być potwierdzone odpowiednim wpisem do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Zakładany w ustawie maksymalny limit wydatków na dodatki węglowe wynosi w 2022 r. 11,5 mld zł. Źródłem finansowania dodatku jest Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. Ustawa przewiduje, że NBP przekaże do tego Funduszu część swojego zysku, o ile będzie on wyższy niż założony w ustawie budżetowej. Według MF z Narodowego Banku Polskiego będzie pochodziło ok. 9,5 mld zł. Dodatkowo w ustawie przewidziano 2 mld zł na gwarancje dla linii kredytowej, jaką BGK ma utworzyć dla przedsiębiorstw ciepłowniczych. 

Czytaj też: Anna Moskwa: Wojna na Ukrainie zmieniła sytuację energetyczną Polski

PAP/fot. tt Anna Moskwa/fot.pixabay

swiatrolnika.info 2022