Talk icon

Informacje

24-02-2022

Autor: Mateusz Chrząszcz

Morskie farmy wiatrowe z regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa

Morskie farmy wiatrowe

Morskie farmy wiatrowe zostaną uregulowane nową ustawą. Wszystko dla zapewnienia bezpieczeństwa budowy i eksploatacji w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej. Jak napisano w komunikacie, rząd chce, aby morskie farmy wiatrowe, które budowane są w polskiej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego, spełniały odpowiednie wymogi. Dotyczy to także zespołów urządzeń służących do wyprowadzenia mocy.

Projekt ustawy przyjęty przez Rade Ministrów

Wyjaśniono, że chodzi o zapewnienie wytrzymałości, nośności i stateczności konstrukcji instalowanych na morzu. Nowe przepisy przewidują m.in. wprowadzenie systemu certyfikacji, który będzie potwierdzeniem spełniania przez morską farmę wiatrową wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Wprowadzony zostanie system certyfikacji, który będzie potwierdzeniem spełniania przez morską farmę wiatrową wymagań związanych z bezpieczeństwem i ochroną środowiska na poszczególnych etapach realizacji inwestycji (projektowanie, dopuszczenie do eksploatacji, eksploatacja).

Morskie farmy wiatrowe zostaną uregulowane. Nowe przepisy określą ponadto wymagania, jakie będzie musiała spełniać morska farma wiatrowa jak takie dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania.

"Zadania dotyczące certyfikacji i nadzoru nad morskimi farmami wiatrowymi w polskiej strefie ekonomicznej na Morzu Bałtyckim będą realizowane wyłącznie przez uznane organizacje, zajmujące się tego typu działaniami. Wpłynie to na zmniejszenie ryzyka wypadków i awarii w trakcie okresu realizacji inwestycji na morzu" – wskazano w komunikacie.

Morskie farmy wiatrowe – inwestycja na Bałtyku

Morskie farmy wiatrowe Baltica zostaną rozbudowane – przekazała Polska Grupa Energetyczna. Rozpoczyna się przetarg dla dwóch kolejnych etapów budowy.

Jak wskazała PGE w poniedziałkowej informacji, PGE i Orsted poszukują wykonawcy projektu budowlanego, który będzie odpowiedzialny za pozyskanie pozwoleń na budowę dla Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica. "Prowadzimy intensywne prace nad budową Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica, zmierzające do rozpoczęcia produkcji energii elektrycznej już w 2026 r." – stwierdził prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski, cytowany w poniedziałkowej informacji.

Według PGE zamówienie obejmuje m.in. przygotowanie projektów pozwoleń na budowę zgodnie z Prawem budowlanym, "składających się z projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno – budowlanego, projektu technicznego, a także wymaganych opinii, umów, ekspertyz i pozwoleń, z wyjątkiem tych, które zostaną przygotowane i dostarczone przez zamawiającego, czyli partnerów joint venture".

Dodano, że chodzi o takie elementy, jak morskie stacje elektroenergetyczne, morskie elektrownie wiatrowe (każda składająca się z gondoli z generatorem, rotora, wieży, sekcji łącznikowej oraz fundamentu) oraz wewnętrznych linii elektroenergetycznych i teletechnicznych. "Zakres zamówienia podzielony jest na dwie części: pierwszą - dla Baltica 2 i drugą - dla Baltica 3" – wyjaśniono.

Czytaj również: Lewiatan: Firmy czekają istotne zmiany prawne w ochronie środowiska i OZE

PAP/fot.pixabay

swiatrolnika.info 2022