Talk icon

Informacje

21-04-2022

Autor: Jacek Podgórski

Morawiecki: dopłaty do nawozów to inwestycja w niższą inflację

dopłaty do nawozów

Dopłaty do nawozów sztucznych z budżetu państwa to inwestycja w niższą inflację w przyszłości – poinformował w czwartek premier Mateusz Morawiecki. 

Taka dopłata przełoży się na niższą cenę zboża – powiedział. "Łączny poziom dopłat (do nawozów – red.) to blisko 4 mld zł. Można powiedzieć – to kolejny wydatek z budżetu. Tak, ale to jest jednocześnie inwestycja w niższą inflację w przyszłości. Wszyscy analitycy, z którymi rozmawiałem wiedzą o tym, że dziś taka dopłata przełoży się na niższą cenę zboża" – powiedział premier.

"Wszelkie pomysły, które idą w poprzek takiemu wsparciu (...) dolewają oliwy do ognia inflacyjnego" – dodał. Morawiecki przypomniał, że rząd realizuje konsekwentnie program dla rolników, w skład którego wchodzą m.in.: program ubezpieczeń dla rolników, programy dopłat, w tym także program skupu jabłek.

Dopłaty do nawozów, czyli wygrana batalia

Komisja Europejska wreszcie zatwierdziła dopłaty do nawozów w ramach programu o wartości 836 mln euro (3,9 mld złotych) na wsparcie sektora rolnictwa.

Program został zatwierdzony na podstawie tymczasowych kryzysowych ram prawnych dotyczących pomocy państwa, przyjętych przez Komisję 23 marca 2022 r. na podstawie art. 107 ust. 3 lit. b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej („TFUE”), w których uznano, że w całej gospodarce UE występują poważne zaburzenia.

Polska zgłosiła Komisji program o wartości 836 mln euro przeznaczony na wsparcie sektora rolnictwa w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę. W ramach tego programu dopłaty do nawozów będą miały formę dotacji bezpośrednich. Środek będzie dostępny dla rolników prowadzących działalność w Polsce, którzy odczuli skutki wzrostu kosztów nawozów spowodowanego obecnym kryzysem geopolitycznym i związanymi z nim sankcjami.

Aby zrekompensować część wzrostu kosztów nawozów, kwalifikujący się beneficjenci będą uprawnieni do otrzymania pomocy w wysokości do 53,5 euro (250 złotych) na hektar gruntów rolnych oraz do 107 euro (500 złotych) na hektar użytków zielonych i pastwisk. Górnym pułapem pomocy będzie kwota odpowiadająca pomocy dla obszaru 50 hektarów.
Komisja uznała, że program zgłoszony przez władze polskie jest zgodny z warunkami określonymi w tymczasowych kryzysowych ramach prawnych. Komisja uznała, że zgłoszony przez Polskę program jest konieczny, właściwy i proporcjonalny, biorąc pod uwagę konieczność zaradzenia poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego, zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE i warunkami określonymi w tymczasowych kryzysowych ramach prawnych. W związku z tym Komisja zatwierdziła środek pomocy na podstawie unijnych zasad pomocy państwa.

,,Ten program o wartości 836 mln euro umożliwi Polsce wspieranie rolników, którzy odczuli skutki wzrostu kosztów produkcji wynikającego z inwazji Rosji na Ukrainę oraz związanych z tym sankcji. Pozostajemy solidarni z Ukrainą i jej obywatelami. Jednocześnie kontynuujemy ścisłą współpracę z państwami członkowskimi, aby można było terminowo wprowadzić krajowe środki wsparcia w skoordynowany i skuteczny sposób, chroniąc przy tym równe warunki działania na jednolitym rynku” – powiedziała wiceprzewodnicząca wykonawcza Margrethe Vestager, która jest odpowiedzialna za politykę konkurencji.

Czytaj także: KE wreszcie zgodziła się na dopłaty do nawozów dla polskich rolników

PAP/fot. pixabay
 

swiatrolnika.info 2022