Talk icon

Informacje

01-09-2021

Autor: Emilia Gromczak

Modernizacja gospodarstw rolnych: niecały miesiąc na złożenie wniosku

Modernizacja gospodarstw rolnych

ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 jeszcze przez niecały miesiąc. Termin został wydłużony do 20 września 2021r. Według aktualnego stanu w trwającym od 21 czerwca naborze zarejestrowano łącznie 1603 wnioski na kwotę blisko 300 mln zł.

Modernizacja gospodarstw rolnych dłużej – wnioski do 20 września

Został niecały miesiąc na złożenie wniosku na działanie „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Przypominamy, że termin został wydłużony do 20 września 2021 r.  . Budżet w ramach tego działania jest planowany na kwotę ponad 2 mld złotych (przy uwzględnieniu środków z okresu przejściowego). Taka kwota pozwoli zrealizować wnioski modernizacyjne około 10 tys. beneficjentów, jest to podobna skala do naboru w roku 2020. Według aktualnego stanu w trwającym od 21 czerwca naborze zarejestrowano łącznie 1603 wnioski na kwotę blisko 300 mln zł.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne i biura powiatowe Agencji właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Można je składać osobiście, przez upoważnioną osobę, przesłać rejestrowaną przesyłką pocztową lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Wsparcie we wszystkich obszarach modernizacja gospodarstw rolnych wsparcie

W ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" można otrzymać wsparcie we wszystkich obszarach:

  • rozwój produkcji prosiąt (obszar A) - maksymalne dofinansowanie w PROW 2014 - 2020 wynosi 900 tys. zł;
  • rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B) - wysokość wsparcia w całym PROW 2014 - 2020 może wynieść 500 tys. zł;
  • rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C) - wysokość wsparcia w całym okresie PROW 2014 - 2020 może wynieść 500 tys. zł.
  • racjonalizację technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D) - maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć 500 tys. zł.

Pomoc na "Modernizację gospodarstw rolnych" będzie przyznawana rolnikom w postaci dofinansowania poniesionych przez nich kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników.

Zobacz także: Wypłata zaliczek na płatności bezpośrednie dla rolników ruszy 18 października

arimr.gov.pl/fot.pixabay.com

swiatrolnika.info 2022