Talk icon

Informacje

31-03-2022

Autor: Emilia Gromczak

MKiŚ: Wsparcie dla WIORiN, WIOŚ i Państwowej Straży Łowieckiej

MKiŚ

MKiŚ poinformowało o wysokości wsparcia, jakie trafi do WIORIN, WIOŚ i Państwowej Straży Łowieckiej w Szczecinie. 

W poniedziałek, 28 marca 2022 r. zostały podpisane umowy, które zapieczętowały dofinansowanie  z WFOŚiGW w Szczecinie na termomodernizację budynku przy ulicy Matejki 6B w Szczecinie. W ramach inwestycji pojawi się nowy sprzęt do zwalczania przestępczości środowiskowej oraz wyposażenie dla Państwowej Straży Łowieckiej.

MKiŚ: Wsparcie dla WIORIN i WIOŚ

W poniedziałek, 28 marca 2022 r. zostały podpisane umowy między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, a Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Szczecinie i Wojewodą Zachodniopomorskim. Łączny koszt inwestycji to prawie 4,9 mln zł. 

W uroczystości w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim wzięli udział m.in. Sekretarz stanu w MKiŚ Małgorzata Golińska,  Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marek Gróbarczyk, Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

"Kwota przeznaczona dziś w ramach podpisywanych umów to prawie 4,9 mln zł na wsparcie termomodernizacji budynku w Szczecinie, nowy sprzęt do walki z przestępcami środowiskowymi czy wyposażenie dla Państwowej Straży Łowieckiej. Jako MKiŚ zwiększamy tempo prośrodowiskowych działań zarówno dla województwa zachodniopomorskiego, jak i całego kraju" – powiedziała wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska.

MKiŚ inwestycje

Nowe wyposażenie dla Państwowej Straży Łowieckiej

Jak poifnormowało MKiŚ Państwowa Straż Łowiecka otrzyma dwa samochody terenowe z napędem 4x4, 3 monookulary termowizyjne i lampy LED z pilotem typu szperacz. Zostaną one kupione dzięki 334 tys. zł dofinansowania z WFOŚiGW w Szczecinie dla Wojewody Zachodniopomorskiego. Sprzęt posłuży Państwowej Straży Łowieckiej do działań dotyczących przestrzegania ustawy o ochronie przyrody: patroli na obszarach chronionych i w rejonie stanowisk zwierząt chronionych, a także kontroli przestrzegania ustawy Prawo łowieckie w tym ochrony przed kłusownikami.

Sprawdź również: Nowe gatunki płazińców odkryte przez badacza ze Szczecina

gov.pl/fot.gov.pl

swiatrolnika.info 2023