Talk icon

Informacje

28-08-2022

Autor: Jacek Podgórski

MK proponuje zmiany cen referencyjnych w aukcjach dla OZE

oze

Ministerstwo klimatu proponuje podwyżkę cen referencyjnych dla źródeł na biogaz i biomasę, obowiązujących w 2022 r. w aukcjach dla OZE. 

Wyższe mają być też ceny dla lądowych wiatraków, ale ceny dla instalacji PV mają się nie zmienić. Ministerstwo skierowało do konsultacji projekt Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska ws. ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy w danym roku wygrali aukcje. Określa ono cenę maksymalną, za jaką energia elektryczna z odnawialnych źródeł energii za jaką może zostać sprzedana przez wytwórców w drodze aukcji.

Podniesienie cen referencyjnych dla OZE

W stosunku cen referencyjnych, obowiązujących w 2021 r., projekt rozporządzenia przewiduje ich podniesienie dla 28 rodzajów instalacji OZE – m.in. dla całej gamy biogazu i biomasy, oraz dla wiatraków na lądzie. Ministerstwo tłumaczy to potrzebą stworzenia bodźca inwestycyjnego dla rozwoju rynku biometanu, także w celu uniezależnienia się do paliw ze Wschodu. Innych argumentem są wyższe koszty wytwarzania w tych źródłach, przede wszystkim rosnącymi kosztami pracy i usług, a także wysokimi kosztami surowca, betonu i stali, oraz rekordowym na przestrzeni ostatnich lat poziomem inflacji.

„Rynek biogazu, z którego powstaje biometan, potrzebuje pilnego i silnego impulsu do rozwoju, w ocenie projektodawcy kluczowym rodzajem sygnału będzie zwiększenie cen referencyjnych dla tego nośnika energii” – napisano w uzasadnieniu projektu.

„Bez zmian pozostać mają ceny referencyjne dla instalacji fotowoltaicznych. Jak zauważono w uzasadnieniu, najważniejszym argumentem za utrzymaniem cen są wnioski branży składane w tym zakresie do projektodawcy umotywowane znaczącym rozwojem tych technologii, co wpłynęło, mimo zwiększenia poziomu inflacji na zmniejszenie kosztów jej dostępności i wytwarzania. Argumentem za utrzymaniem poziomów cen dla tej technologii są także wyniki aukcji rozstrzyganych przez Prezesa URE w 2021 r.” – napisało ministerstwo.

oze

Czytaj także: Biomasa – dlaczego warto zakładać plantacje, kiedy zacząć?

PAP/fot. pixabay

swiatrolnika.info 2023