Talk icon

Informacje

04-07-2022

Autor: Mateusz Chrząszcz

Ministerstwo Finansów: Produkty nawozowe z 0 proc. VAT po 16 lipca

Produkty nawozowe

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia, które mówi, że po 16 lipca produkty nawozowe będą objęte stawką zerową podatku VAT.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano w poniedziałek projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych. Jego celem jest utrzymanie tarczy antyinflacyjnej w niezmienionym zakresie, jeśli chodzi o produkty nawozowe.

Nowelizacja rozporządzenia od 16 lipca

Jak wyjaśniło MF w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, od 16 lipca br. wejdzie w życie rozporządzenie unijne, które ustanawia definicje, wymagania oraz reguluje obrót na rynku unijnym towarami wykorzystywanymi w produkcji rolnej (produkty nawozowe), w tym m.in. polepszaczami gleby, biostymulatorami niemikrobiologicznymi oraz podłożami do upraw.

Wskazane produkty stanowią odpowiednik będących przedmiotem obrotu krajowego: środków poprawiających właściwości gleby, stymulatorów wzrostu oraz podłoży do upraw, uregulowanych dotychczas w ustawie o nawozach i nawożeniu.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie od 16 lipca br.

Produkty nawozowe

Produkty nawozowe z zerowym VATem

"W związku z wejściem w życie rozporządzenia (...) tego rodzaju towary unijne nie będą objęte od 16 lipca 2022 r. regulacjami przepisów krajowych (tj. ustawy o nawozach i nawożeniu), wskazane kategorie produktów unijnych (tj. polepszacze gleby, biostymulatory niemikrobiologiczne oraz podłoża do upraw, z wyłączeniem podłoży mineralnych) nie będą mogły korzystać z obniżonej stawki podatku VAT na podstawie przepisów o VAT, które w tym zakresie wprost odwołują się obecnie do przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu" – stwierdzono w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

Jak dodano, ze wskazanego powodu konieczne jest dostosowanie prawa krajowego w zakresie preferencji w VAT dla wskazanej kategorii produktów nawozowych przewidzianej w tarczy antyinflacyjnej 2.0 i objęcie stawką VAT 0 proc. również produktów nawozowych definiowanych poprzez przepisy unijne. Produkty nawozowe objęte stawką podatku VAT wynoszącą 0 proc. to: polepszaczy gleby, biostymulatorów niemikrobiologicznych oraz podłoży do upraw, z wyłączeniem podłoży mineralnych oraz podłoży do upraw grzybów.

Czytaj również: Rusza nabór wniosków o wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

GOV/fot.pixabay

swiatrolnika.info 2023