O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

30-08-2022

Autor: Emilia Gromczak

Minister Özdemir: Niemcy potrzebują innej hodowli zwierząt

Özdemir

Federalny minister rolnictwa Cem Özdemir uważa, że każdy musi sam decydować o spożyciu mięsa. 

Wczoraj pod Hanowerem Federalny Komitet Wykonawczy Zielonych podjął decyzję o przekształceniu rolnictwa i leśnictwa. Federalny minister rolnictwa opowiedział się za hodowlą zwierząt w Niemczech. Zwrócił jednak uwagę, że w pewnych kwestiach hodowlę zwierząt należy przekształcić. 

Özdemir o zmianach w hodowli zwierząt w Niemczech

Na początku posiedzenia zarządu Cem Özdemir podkreślił, że liczba zwierząt utrzymywanych przez rolnika musi być dostosowana do terenu.  Ponadto podkreślił znaczenie obornika.

„Jeśli Niemcy będą chciały kupować mniej nawozów mineralnych, które były produkowane z rosyjskiego gazu, nawozy rolnicze będą miały jeszcze większe znaczenie. Ponadto gnojowica i gnojowica są częścią gospodarki o obiegu zamkniętym” – powiedział minister.

Według Özdemira każdy musi sam decydować o spożyciu mięsa. Zwrócił uwagę, że Niemcy potrzebują innej hodowli zwierząt, ale nie rezygnacji z niej.

„Na pewno nie będziemy w stanie stworzyć narodowej polityki, która obywa się bez hodowli zwierząt” – powiedział Özdemir swoim partyjnym kolegom. 

Özdemir minister

Więcej odłogowanych gruntów leśnych

Poza obszarową hodowlą zwierząt szczególną rolę w koncepcji Zielonych Federalnych odgrywa bilans wodny. Mówią, że gdy wody jest pod dostatkiem, trzeba ją dłużej zachować w krajobrazie i zachęcać do tworzenia wód gruntowych.

Tam, gdzie w indywidualnych przypadkach wymagane jest nawadnianie, wymagana jest wydajna technologia. Zieloni chcą wspierać projekty badawczo-rozwojowe mające na celu dostosowanie produkcji roślinnej do skutków zmian klimatycznych. W istniejących programach dotacji dla rolnictwa i leśnictwa powinno znaleźć się więcej środków dotyczących magazynowania i retencji wody. Metody nawadniania przy ziemi powinny być nagradzane.

Özdemir zwrócił uwagę, że torfowiska należy jak najszybciej ponownie nawodnić, a lasy przekształcić w bogate gatunkowo i odporne na zmiany klimatu lasy mieszane z rodzimymi gatunkami drzew. Zapowiadana jest nowelizacja federalnej ustawy leśnej. Ponadto Zieloni chcą zdemontować sztuczne systemy odwadniające i pozostawić naturze co najmniej pięć procent niemieckich lasów. Rząd federalny wyznaczył sobie ten cel już w 2007 roku na rok 2020. W 2021 r. udział lasów naturalnych wynosił 3,1 proc.

Sprawdź też: Özdemir przeciwny złagodzeniu przepisów środowiskowych dla rolników

agrarheute.com/fot.pl.wikipedia.org

swiatrolnika.info 2023