Talk icon

Informacje

05-02-2021

Autor: Polska Agencja Prasowa

Michał Cieślak: Do 31 maja można zgłaszać uwagi do projektu "Samorząd 3.0"

Michał Cieślak

Michał Cieślak, minister odpowiedzialny w Radzie Ministrów za rozwój samorządów, ogłosił w środę rozpoczęcie projektu "Samorząd 3.0", zmierzającego do przedstawienia rekomendacji zmian prawa samorządowego w zakresie likwidacji barier rozwojowych. Uwagi można nadsyłać do końca maja. Minister przypomniał także, że prace nad projektem "Samorząd 3.0" zbiegają się z trzydziestoleciem funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce.

Michał Cieślak chce usprawnić samorządy

Podczas środowej konferencji prasowej minister w KPRM odpowiedzialny za rozwój samorządu terytorialnego Michał Cieślak przedstawił wnioski z konsultacji dotyczących Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, które ułatwią samorządom terytorialnym realizacje inwestycji o znaczeniu publicznym na działkach rolnych i zapowiedział kontynuacje prac legislacyjnych we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.dzierzawa gruntow rolnych

"Z informacji otrzymanych od samorządu wynika, iż przepisy tej ustawy stwarzają dość duże problemy i ograniczenia inwestycyjne, szczególnie w zakresie inwestycji o znaczeniu publicznym" - zaznaczył. "Oznacza to, że samorządy, które posiadają grunty rolne i leśne na swoim terenie (...) nie mogą z tych gruntów i terenów skorzystać w sytuacji, w której chciałyby przeprowadzić na ich terenie inwestycje o znaczeniu publicznym" – powiedział.

Jak wyjaśnił, chodzi m.in. o budowę żłobka, przedszkola, szkoły, ośrodka zdrowia, domu kultury lub innych przedsięwzięć mających istotny wpływ na dalszy rozwój miast i gmin.

Czytaj także: Sławomir Mentzen (Konfederacja) broni hodowców norek: Rząd przyjął sowiecką metodę stalinowskiego prokuratora

Michał Cieślak: prace nad projektem "Samorząd 3.0" zbiegają się z trzydziestoleciem funkcjonowania samorządu

Minister przypomniał także, że prace nad projektem "Samorząd 3.0" zbiegają się z trzydziestoleciem funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce. "Nasz trzydziestolatek dziś poszukuje nowych możliwości, zastanawia się nad dalszym rozwojem oraz nad formą znalezienia nowych źródeł finansowania" – mówił Michał Cieślak, wskazując jednocześnie na trzy wyzwania w obszarze, o których chciałby rozmawiać z samorządowcami.

Jak wyliczył, są to przede wszystkim ułatwienie inwestycji o znaczeniu rozwojowym i o charakterze pożytku publicznego. "Tutaj chcielibyśmy wyeliminować bariery legislacyjne" – wyjaśnił. "Kolejnym wyzwaniem są nowe źródła finansowania samorządów, a trzecim obszarem konsultacji jest poprawa jakości usług publicznych" – dodał.

Namawiam i proszę o to, aby związki i organizacje samorządowe, ale również i bezpośredni wójtowie i włodarze, przesyłali propozycje, które będziemy mogli analizować" - powiedział Cieślak.

Przypomniał równocześnie, że sytuacja finansowa samorządu terytorialnego to płaszczyzna podtrzymywana dwoma filarami. "Pierwszy filar to są subwencje, dotacje i zadania zlecone przez rząd, a drugi filar to są podatki, daniny i opłaty lokalne" – wskazał.

Michał Cieślak o koniecznych zmianach w samorządach

"Samorząd dziś potrzebuje trzeciego filara, który da mu stabilizację finansową: jest to obszar ekonomiczno-gospodarczy" - podkreślił. "Jest bardzo dużo samorządów, które przedstawiają, w jaki sposób można korzystać z tej przestrzeni, wykorzystując również środki i programy rządowe do tego, aby budować trzecią podporę dochodów, trzeci strumień dochodów" – dodał.

Obecny podczas konferencji poseł i b. wiceminister rozwoju regionalnego oraz wiceprezydent Łodzi i współtwórca reformy samorządowej, Włodzimierz Tomaszewski, przypomniał, z jakim trudem odradzał się samorząd i jak blokowano reformy.

Wskazywał, że trzeba połączyć intensyfikacje rozwoju terytorialnego z racjonalizacją usług komunalnych, także np. w sferze gospodarki odpadami i wymogami środowiskowymi. Jego zdaniem, częścią rozwoju powinno być też zwiększenie partycypacji mieszkańców w procesach inwestycyjnych.

Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacje samorządowe i pozarządowe oraz obywatele, mogą nadsyłać propozycje do 31 maja tego roku na adres: samorzad@kprm.gov.pl lub na adres KPRM. Następnie opinie zostaną przeanalizowane w Departamencie Współpracy z Samorządem oraz przez Radę Samorządową przy Premierze RP, która wkrótce zostanie powołana. Wypracowane w ten sposób propozycje zostaną przedstawione pod ocenę MSWiA oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.

PAP/fot. pixabay

 

swiatrolnika.info 2023