O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

24-06-2022

Autor: Karol Pepliński

Miało być ukraińskie zboże, a jest… żelazo. W co pogrywają eksporterzy?

ukraińskie zboże

Ukraińskie zboże jest w większości transportowane koleją, ale wydaje się, że ten potencjał został już wyczerpany i przegrywa z transportem metali.

Taką opinię wyraził Roman Słastyn, dyrektor generalny stowarzyszenia Ukraiński Agrarny Klub Biznesowy, w felietonie zamieszczonym w PE. Zauważa on, że średnia ilość wagonów transferowych przez 13 przejść granicznych na granicy z krajami europejskimi w trzecim miesiącu wynosi blisko 1900 wagonów/dziennie, co w rezultacie daje 3,3-3,5 mln ton eksportu.

Mieli przewozić ukraińskie zboże…

W wyniku zablokowania ukraińskich portów przez rosyjskie wojska, to głównie kolej transportuje ukraińskie zboże poza granice państwa. W ubiegłym miesiącu koleją wywieziono tylko 680 tys. ton zboża, przy średnim tempie 360 wagonów rocznie, co stanowi 19% całkowitej ilości wagonów. Porównując to z przedwojennym eksportem wynoszącym 5-6 mln ton miesięcznie, widać wyraźnie, że kolej zapewnia zaledwie 14% obrotów pierwotnych.

,,W rzeczywistości zboże konkuruje z rudami metali zarówno o wagony kolejowe, jak i o nośność przejść kolejowych z UE. I niestety przegrywamy z konkurencją ze strony bardziej skonsolidowanych firm stalowych o dostęp do tego zasobu logistycznego” – twierdzi Roman Słastyn, dyrektor generalny stowarzyszenia Ukraiński Agrarny Klub Biznesowy.

Zdaniem eksperta stare preferencje, z których korzystają przewoźnicy rud – niższe stawki za przewozy w pierwszej klasie i niskie stawki za użytkowanie wagonów – nie sprzyjają konkurencyjności sektora rolnego.

,,W związku ze światowym kryzysem żywnościowym i koniecznością zrównoważonego podziału ograniczonych zasobów kolei między sektory gospodarki, na początku marca zaproponowano podział limitów przewozowych dla różnych typów wagonów na każdym przejściu granicznym. Podejście to jednak ostatecznie nie znalazło poparcia wśród przedstawicieli rządu” – dodał Słastyn.

ukraińskie zboże

… a zamiast tego przewożą rudy metali

Ruda żelaza stanowi znaczną część eksportu kolejowego – w czerwcu 2022 r. wysłano około 850 wagonów w łącznym miesięcznym eksporcie 1,8 mln ton, czyli ponad 50% całkowitego eksportu kolejowego. Przedwojenny eksport rudy wynosił 3,5-4 mln ton miesięcznie, z czego około 1,3 mln ton miesięcznie eksportowano koleją do krajów Unii Europejskiej.

,,W związku z tym, że miesięcznie koleją transportuje się średnio o 500 tys. ton więcej rudy na eksport, hutnicy dość szybko znaleźli w UE wagony, aby sprostać tej dodatkowej ilości. Obecnie kolej zapewnia około 50% całkowitego przedwojennego eksportu rud metali" – powiedział Słastyn.

,, Wygląda na to, że bez zmiany podejścia Ukraina nadal będzie wykorzystywać przepustowość kolei głównie do eksportu rudy żelaza, podczas gdy wszystkie partie na Majdanie wzywają do zwiększenia eksportu żywności" – dodał ekspert.

Czytaj też: Rosjanie remontują linie kolejowe, aby wywieźć skradzione zboże

agroportal.ua/fot.pixabay

swiatrolnika.info 2023