Talk icon

Informacje

26-08-2022

Autor: Emilia Gromczak

Maliszewska: Dbanie o dobrostan zwierząt opłaci się polskim rolnikom

Maliszewska

Maliszewska podała, że PIM podjęła inicjatywę wprowadzenia systemowych rozwiązań poprawienia bytu zwierząt.

Polska Izba Mleka zainicjowała wprowadzenia systemowych rozwiązań poprawienia bytu zwierząt. Chodzi o Standard Polskiej Izby Mleka w zakresie modułu dobrostanu zwierząt, który ma na celu zdefiniowanie wymagań oraz stworzenie jednolitego systemu oceny dobrostanu zwierząt.

Standrad Polskiej Izby Mleka

Agnieszka Maliszewska, Dyrektor Polskiej Izby Mleka, Wiceprezydent Cogeca zwraca uwagę, że  Komisja Europejska w nowej polityce rolnej postawiła silny akcent między innymi na dobrostan zwierząt. Rolnicy, którzy będą utrzymywać zwierzęta w określonych warunkach, spełniających wymogi dobrostanu, mogą otrzymać unijne wsparcie.

W związku z tym Polska Izba Mleka wprowadziła inicjatywę zwaną Standardem PIM, która ma zdefiniować wymagania oraz stworzyć jednolity system oceny dobrostanu zwierząt. System pozwoli rolnikom nie tylko na zapewnienie wymaganego przepisami minimum, ale na podniesienie standardu hodowli zwierząt. Dobrostan oznacza, że zwierzę jest zdrowe, trzymane w odpowiednich warunkach, dobrze odżywione, jest w stanie wyrazić wrodzone zachowania i nie cierpi z powodu bólu, strachu i stresu. Zapewnienie dobrostanu opiera się na  „pięciu wolnościach”: wolności od głodu i pragnienia; wolności od dyskomfortu; wolności od bólu, urazów i chorób; wolności ekspresji normalnych zachowań oraz wolności od strachu i dystresu. 

Maliszewska dobrostan zwierząt

Maliszewska: Rolnicy dbają o dobrostan zwierząt, ponieważ są one źródłem ich utrzymania

Zmieniające się potrzeby konsumentów i wymagania prawne to wyzwania m.in. dla rynku przetwórstwa mleka. Z tego względu rynek poszukuje możliwości dostosowania się do nowej rzeczywistości.  Objęcie Standardem Polskiej Izby Mleka tak istotnego zagadnienia, jakim jest dobrostan zwierząt, ma pomóc branży mleczarskiej oraz rolnikom w zwiększeniu konkurencyjności. Jak wskazuje Maliszewska, rolnicy dbają o dobrostan zwierząt gospodarskich, ponieważ są one źródłem ich utrzymania.

Czytaj też: Agnieszka Maliszewska: Dobra koniunktura na mleko i jego produkty się skończy

forummleczarskie.pl

swiatrolnika.info 2023