Talk icon

Informacje

29-04-2022

Autor: Sebastian Wroniewski

Leśnicy przejdą przeszkolenie wojskowe nadzorowane przez WOT

Leśnicy

Przeprowadzenie przeszkolenia wojskowego, którym zostaną objęci leśnicy, przewiduje porozumienie podpisane w Plaskoszu koło Tucholi (Kujawsko-pomorskie). 

Sygnatariuszami porozumienia BYLI dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. broni Wiesław Kukuła i dyrektor generalny Lasów Państwowych Józef Kubica. Przeszkolenie wojskowe ma objąć kilka tysięcy leśników. Gen. broni Kukuła zapowiedział, że w tym roku na terenie toruńskiej RDLP obędzie się ponad 20 szkoleń dla leśników.

Leśnicy zostaną przeszkoleni przez WOT

"To bardzo ważna inicjatywa. Lasy Państwowe to pierwszy tak duży ogólnopolski partner, z którym jako WOT podpisujemy na poziomie centralnym porozumienie, które w dużej mierze normuje zasady współdziałania w terenie, ale również kwestie działania obronnego pracowników Lasów Państwowych i funkcjonariuszy Straży Leśnej. Celem jest, aby wspólnie przygotować się do obrony państwa" – powiedział gen. broni Kukuła.

Dowódca WOT zaznaczył, że podpisanie porozumienia wieńczy wielomiesięczne starania, ale również już wieloletnie działania praktyczne realizowane na niższych szczeblach. Podkreślił kluczową rolę, jaką mogą odegrać leśnicy w przypadku konfliktu zbrojnego.

"Chciałbym podkreślić, że z punktu widzenia WOT jest to wydarzenie istotnie co najmniej z trzech powodów. Pierwsze to o znaczeniu strategicznym – musimy budować państwo silne i odporne. Dzisiejsze czasy pokazują, że jesteśmy w stanie to uczynić tylko i wyłącznie współdziałając, dlatego łączymy wysiłki z Lasami Państwowymi i pomnażamy wzajemnie swoje zdolności. Drugi wymiar sprowadzę do wymiaru operacyjnego – lasy są terenem prowadzenia konfliktów zbrojnych. Tereny lesiste, tereny zielone to obszary, nad których musimy mieć kontrolę i do prowadzenia walki, na których musimy być przygotowani" – podkreśli dowódca WOT.

Zdaniem generała, trzeci wymiar to aspekt szkoleniowy, związany z przygotowaniem do potencjalnych działań, a Lasy Państwowe dysponują znakomitym kapitałem ludzkim.

"Staramy się wnieść tutaj jako WOT wartość dodaną poprzez szkolenie, które uczyni ich silniejszymi z punktu widzenia ewentualnej obrony państwa" – dodał gen. broni Kukuła.

Leśnicy

Współpraca leśników z wojskiem sięga czasów przedwojennych

Dyrektor Kubica zwrócił uwagę, że leśnicy współpracowali z wojskiem już w okresie przedwojennym. W 1933 r. pierwszy dyrektor naczelny Lasów Państwowych Adam Loret zawarł z ministrem spraw wojskowych gen. dyw. Tadeuszem Kasprzyckim porozumienie o przysposobieniu wojskowym leśników.

Warto przypomnieć, jaki był udział leśników w Powstaniu Warszawskim.

"Szkolenie ma duże znaczenie. To podniesie nasze kompetencje na wyższy poziom. Zdajemy sobie sprawę, jaka jest sytuacja na Ukrainie, nie wiem, co będzie dalej. Jesteśmy grupą zawodową bardzo czynnie zaangażowaną w te szkolenia. Szkolimy się, współpracujemy dla dobra naszej ojczyzny, dla dobra nas wszystkich" – mówił Kubica.

W Plaskoszu koło Tucholi obecnie odbywa się cykl szkoleń, w którym biorą udział leśnicy z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, prowadzony przez żołnierzy Centrum Szkolenia WOT i 8 Kujawsko-Pomorską Brygadę OT. Każde ze szkoleń trwa pięć dni, obejmuje m.in. taktykę, strzelanie z broni długiej i krótkiej, topografię, udzielanie pierwszej pomocy.

Gen. broni Kukuła zapowiedział, że w tym roku na terenie toruńskiej RDLP obędzie się ponad 20 szkoleń dla leśników, a podobne kursy obędą się również w innych częściach kraju tak, aby kilka tysięcy pracowników Lasów Państwowych zdobyło nowe kompetencje.

Czytaj też: Leśnicy też pomagają Ukrainie. Wielka solidarność Polaków

PAP/fot.Facebook

swiatrolnika.info 2023