O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

27-07-2022

Autor: Świat Rolnika

Lekarze weterynarii spotkali się z Kowalczykiem. Będzie porozumienie?

Lekarze weterynarii

Lekarze weterynarii będą zarabiać więcej? Henryk Kowalczyk i Lech Kołakowski rozmawiali z organizacjami zrzeszającymi lekarzy weterynarii.

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk oraz sekretarz stanu Lech Kołakowski spotkali się dziś w siedzibie MRiRW z przedstawicielami organizacji zrzeszających lekarzy weterynarii. W spotkaniu uczestniczył także główny lekarz weterynarii Paweł Niemczuk.

Lekarze weterynarii rozmawiali o zarobkach 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele następujących organizacji: Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, Stowarzyszenia Urzędowych Lekarzy Weterynarii, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, Sekcji Krajowej Pracowników Weterynarii NSZZ „Solidarność” i Stowarzyszenia „Medicus Veterinarius”.

Podczas spotkania omawiano uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii.

Uzgodniono, że Główny Lekarz Weterynarii dokona ponownej analizy projektu i we współpracy z organizacjami podejmie działania w celu ustalenia ostatecznych stawek wynagrodzeń.

Lekarze weterynarii

Czytaj też: Weterynarze zapowiadają strajk. Powołano Komitet Strajkowy

gov.pl/fot.Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

swiatrolnika.info 2023