Talk icon

Informacje

06-07-2022

Autor: Mateusz Chrząszcz

Lasy prywatne ze wsparciem! Wnioski można składać do 29 lipca

Lasy prywatne

Do 29 lipca 2022 r. ARiMR przyjmuje wnioski o wsparcie inwestycji zwiększających odporność ekosystemów leśnych. Lasy prywatne mogą otrzymać wsparcie.

Wsparcie finansowane jest z budżetu PROW na lata 2014-2020. Trwa nabór wniosków o wsparcie na inwestycje w lasach prywatnych. Dokumenty można składać w biurach powiatowych ARiMR osobiście, wysyłać przez platformę ePUAP lub rejestrowaną przesyłką pocztową, a także poprzez aplikację eWniosekPlus.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem objęte mogą być lasy prywatne w wieku 11–60 lat o powierzchni od 0,1 ha do 40 ha, które nie są objęte premią pielęgnacyjną PROW i dla których opracowany jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu, lub dla których zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasu. Tereny te powinny również zostać wykazane w ewidencji gruntów i budynków jako las. Ponadto powinny być one położone poza terenami objętymi szczególną ochroną, np. rezerwatami czy obszarami Natura 2000 – chyba że planowane wykonanie inwestycji nie jest sprzeczne z celami ochrony tych obszarów.

Pomoc można otrzymać na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu przez wprowadzenie drugiego piętra w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego wynosi od 30 do 50 lat, lub dolesianie luk w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego mieści się w przedziale 21-60 lat. Dofinansowanie przyznawane jest również na zróżnicowanie struktury drzewostanu, w którym średni wiek gatunku panującego wynosi od 30 do 60 lat, przez wprowadzenie podszytu rozumianego jako dolna warstwa w drzewostanie, złożona z gatunków drzewiastych i krzewiastych, chroniących i uaktywniających glebę.

Lasy prywatne

Lasy prywatne ze wsparciem

Pomoc będzie przyznawana właścicielowi lasu – osobie fizycznej, prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Beneficjent będzie również zobowiązany do przedstawienia zobowiązania do wykonania planowanego przedsięwzięcia zgodnie z wymogami sporządzonego przez nadleśniczego planu inwestycji zwiększających odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska.

Lasy prywatne mogą otrzymać dofinansowanie jeśli są w nich prowadzone konkretne działania. Wysokość pomocy jest zróżnicowana i uzależniona od rodzaju inwestycji oraz warunków, w jakich ma być realizowana.

W trwającym od 20 czerwca naborze do Agencji wpłynęły 22 wnioski o wsparcie na inwestycje poprawiające jakość lasu.

Czytaj również: Zalesianie z dużym dofinansowaniem. Weź pieniądze z ARiMR

GOV/fot.pixabay

swiatrolnika.info 2023