Talk icon

Informacje

07-07-2022

Autor: Mateusz Chrząszcz

Lasy Państwowe nadadzą nowy status lasom w okolicach miast

Lasy

Lasy wokół miast i uzdrowisk dostaną status obszarów o zwiększonej funkcji społecznej. Dzięki temu nie będzie tam prowadzonej typowej gospodarki leśnej.

Jak wskazano w informacji Lasów Państwowych, w części lasów wokół miast i uzdrowisk, a także na terenach wypoczynkowych i rekreacyjnych nie będzie już prowadzona dotychczasowa gospodarka leśna. Obszary te uzyskają status „lasów o zwiększonej funkcji społecznej”, a wszelkie prace będą ograniczone do zachowania trwałości lasu i jego wartości krajobrazowych oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i pożarowego.

Mniejsza wycinka drzew?

"Dla mieszkańców miast czy osób przebywających na terenach wypoczynkowych okoliczne lasy mają wyjątkowe znaczenie – są swego rodzaju akumulatorem ładującym energię. Dlatego zmieniamy zasady gospodarki leśnej na takich terenach, tak aby te kompleksy leśne były dla lokalnych społeczności jak najbardziej atrakcyjnym miejscem rekreacji" – podkreślił, cytowany w informacji, p.o. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Józef Kubica.

Poinformowano, że nowe zarządzenie dyrektora generalnego Lasów Państwowych wchodzi w życie od 1 września br. i od tego dnia będzie można rozpocząć wytyczanie nowej kategorii "lasów o zwiększonej funkcji społecznej”. Rejony te - jak wyjaśniono - nie będą podlegały klasycznej gospodarce leśnej, ale też nie staną się parkami czy niedostępnymi dla obywateli rezerwatami. Podkreślono, że wszelkie prace w takim lesie będą prowadzone dla zachowania jego wartości krajobrazowych pod kątem atrakcyjności dla mieszkańców.

Lasy

Lasy Państwowe wprowadzają nowe prawo

Lasy Państwowe uważają, że nowe podejście do kwestii zagospodarowania ma się sprowadzać "do myślenia kategoriami pojedynczych drzew i ich grup". Zostanie m.in. ograniczone stosowanie zrębów zupełnych, stosowane będą zabiegi gospodarcze nakierowane na poprawę stanu zdrowotnego i zróżnicowanie struktury, a także nacisk na odnowienia naturalne. Prace mają być wykonywane w okresie minimalnego ruchu rekreacyjnego.

"Dzięki zmianie przepisów nadleśnictwa nie będą nawet musiały czekać do zakończenia 10-letnich planów urządzenia lasu, które ściśle regulują i określają zasady gospodarowania w każdym zakątku danego lasu. Od września zmiany będzie można wprowadzać nawet w lasach objętych trwającym 10-letnim planem" – wskazał wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka.

Takie zmiany zasad gospodarowania dozwolone były dotychczas wyłącznie w sytuacjach nadzwyczajnych, gdy dany teren dotknął kataklizm i trzeba było usunąć połamane czy spalone drzewa i odnowić zniszczony las – dodano.

Obszary lasów o zwiększonej funkcji społecznej wyznaczą same nadleśnictwa w porozumieniu z lokalnymi społecznościami.

Czytaj również: Naukowcy: Nowy system ochrony przyrody 30x30 przyniesie wiele korzyści

PAP/fot.pixabay

swiatrolnika.info 2023