Talk icon

Informacje

26-07-2022

Autor: Jagoda Mrowiec

Kubisiak: Czterodniowy tydzień pracy nieuchronny, ale wymaga czasu

Czterodniowy tydzień pracy

W ocenie Andrzeja Kubisiaka, czterodniowy tydzień pracy jest perspektywą nieuniknioną, ale przygotowanie do jego wprowadzenia wymaga co najmniej dekady.

Wprowadzenie czterodniowego tygodnia pracy powinno być stopniowe i rozłożone przynajmniej na dekadę – wskazał wicedyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego Andrzej Kubisiak. Dodał, że w warunkach niskiego bezrobocia, taka zmiana oznacza m.in. spadek PKB. Niemniej zmiany takie wydają się nieuniknione.

By pracować krócej, potrzebne są zmiany

Kubisiak zaznaczył, że na świecie przeprowadzono kilka "punktowych eksperymentów", ale do tej pory w żadnych z krajów rozwiniętych czterodniowy tydzień pracy nie został wprowadzony. "W naszym kraju warto poczekać z działaniami na wyniki pilotaży realizowanych w innych, zamożniejszych od nas krajach, tj. w Wielkiej Brytanii czy Hiszpanii" -– wskazał.

Przypomniał, że w krajach OECD średni czas pracy, skracany jest systematycznie od lat siedemdziesiątych XX wieku. "W Polsce jest on relatywnie wysoki ze względu na niski udział pracy na umowy o niepełnym wymiarze etatu" – wskazał.

Jego zdaniem, aby przygotować polską gospodarkę na zmiany modelu czasu pracy, należy przede wszystkim wprowadzić skuteczny nadzór, tak aby przepracowane nadgodziny znalazły odzwierciedlenie w realnych świadczeniach pracowników. "Bez tego kroku skrócenie tygodnia pracy będzie fikcją i spowoduje wydłużenie nieewidencjonowanego czasu pracy" – zauważył Kubisiak.

Według eksperta PIE, drugim koniecznym krokiem w dojściu do czterodniowego tygodnia, jest upowszechnienie pracy na część etatu. Kubisiak zaznaczył, że to rozwiązanie nie wymaga zmian prawnych tylko modyfikacji kultury korporacyjnej w polskich firmach.

Czterodniowy tydzień pracy wymaga sztucznej inteligencji

Jak dodaje Kubisiak, trzecim elementem w okresie przygotowawczym jest zwiększenie wydajności pracy w oparciu o nowe technologie, takie jak automatyzacja, robotyzacja, sztuczna inteligencja.

"Brak wprowadzenia powyższych elementów i dostosowania naszej gospodarki do tej zmiany, w warunkach bardzo niskiego bezrobocia, dużych niedoborów kadrowych i malejącej liczby osób w wieku produkcyjnym prowadziłoby do spadku PKB, obniżenia konkurencyjności naszej gospodarki i zachwiania ciągłości pracy zarówno po stronie firm prywatnych jak i sektora usług publicznych" - powiedział Kubisiak.

Dodał też, że w Polsce są firmy, głównie z obszaru IT, które wdrożyły już czterodniowy tydzień pracy. W jego ocenie, w przypadku tzw. białych kołnierzyków skrócenie tygodnia pracy wydaje się proste, natomiast w przypadku produkcji, rolnictwa, budownictwa, logistyki, a więcej największych sektorów polskiej gospodarki, o takie zmiany byłoby dużo trudniej. "Są to sektory zależne od liczby przepracowanych roboczogodzin. Bardzo niepokojące byłoby gdyby doszło do dualizmu rynku pracy, gdzie część rynku może pracować cztery dni w tygodniu, a reszta musi pięć" – powiedział. Zaznaczył, że do takiej sytuacji nie można dopuścić.

Czytaj również:Prezes ZPP: czterodniowy tydzień pracy to szkodliwy pomysł

PAP /fot.pixabay

swiatrolnika.info 2023