O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

01-10-2014

Autor: Robert Maj

KRUS przypomina: 42 zł do końca października

Brak grafiki

Miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie na IV kwartał 2014 r. i I kwartał 2015 r. została ustalona w wysokości 42,00 zł za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu - poinformował Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Fot.KRUS/internet

Osoby objęte ubezpieczeniem, o którym mowa, na wniosek, tylko w ograniczonym zakresie opłacają miesięcznie 1/3 pełnej składki, tj. 14,00 zł.

Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, która stanowi 10 % obowiązującej w ostatnim miesiącu poprzedniego kwartału emerytury podstawowej w IV kwartale 2014 r. i I kwartale 2015 r. będzie wynosić 84 zł.- informuje dalej KRUS.

Dodatkowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w IV kwartale 2014 r. i I kwartale 2015 r. dla prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:
- 12 % emerytury podstawowej, tj. 101 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,
- 24 % emerytury podstawowej, tj. 203 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,
- 36 % emerytury podstawowej, tj. 304 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,
- 48 % emerytury podstawowej, tj. 405 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Ważne jest to, że ustawowy termin uregulowania należnych składek za IV kwartał 2014 r. upływa z dniem 31 października 2014 r., a  za I kwartał 2015 r. upływa z dniem 31 stycznia 2015 r. W tych terminach należy również pamiętać aby opłacić składki na ubezpieczenie zdrowotne.  
   
Źródło: KRUS/Kamyk
 

swiatrolnika.info 2023