O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

12-05-2022

Autor: Mateusz Chrząszcz

Krajowy Plan Strategiczny z uwagami Komisji Europejskiej

Krajowy Plan Strategiczny

Zgodnie z zapowiedziami 31 marca 2022 roku Krajowy Plan Strategiczny zaakceptowany przez polski rząd otrzymał uwagi od Komisji Europejskiej.

Projekt Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 został przedłożony Komisji Europejskiej, a ta wysłała w odpowiedzi swoje uwagi i propozycje. Dokument ten będzie stanowił podstawę ubiegania się przez Polskę o środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Jakie uwagi ma Komisja Europejska?

Nadesłane uwagi wskazują na potrzebę zmiany niektórych terminów lub lepszego ich uzasadnienia i połączenia w jednolitą całość. Poniżej przedstawiamy kluczowe uwagi Komisji Europejskiej do naszego NSP.

Pierwsza podstawowa uwaga dotyczy zmiany w kontekście realizacji KPS w kontekście agresji Rosji na Ukrainę. Komisja Europejska uważa, że wojna na Ukrainie tylko wzmacnia potrzebę budowania zrównoważonych systemów produkcji żywności w krajach UE. KE podkreśla, że w tym kontekście państwa członkowskie powinny:

  • Wzmacniać odporność swoich systemów rolniczych,
  • Redukować uzależnienie zużycia nawozów sztucznych i zwiększać skalę produkcji energii odnawialnej bez szkody dla produkcji żywności,
  • Przekształcać sektor rolniczy w kierunku zrównoważonych metod produkcji.

Wymagają one od państw członkowskich wspierania produkcji węgla drzewnego, praktyk agroekologicznych, zwiększenia produkcji  i wykorzystania biogazu, poprawy efektywności energetycznej, zwiększenia rolnictwa precyzyjnego, przyspieszenia wzrostu produkcji roślin białkowych i wdrożenia najlepszych praktyk poprzez systemy transferu wiedzy.

Komisja Europejska zwraca uwagę, że podstawowe wskaźniki realizacji celów KPS są do zmiany pod kątem ich ambicji, precyzji wyliczania oraz monitorowania. Komisja zwraca uwagę, że podstawowe wsparcie dochodów powinno być lepiej zrównoważone. Powinno ono trafiać do gospodarstw o największych potrzebach, najlepiej poprzez system cappingu i stawek degresywnych. Zdaniem Komisji Europejskiej środki nie będą dobrze kierowane do najbardziej potrzebnych rolników, a ocena potrzeb, wskazuje na konieczność skracania łańcucha spożywczego oraz poprawy pozycji rolnika na rynku. Kwestie klimatyczne wymagają znaczącej poprawy w polskim KPS poprzez rewizję celów, działań oraz alokacji finansowej. Krajowy Plan Strategiczny wymaga poprawy.

Krajowy Plan Strategiczny do poprawy

Krajowy Plan Strategiczny zdaniem Komisji Europejskiej jest do poprawy pod względem dostosowania go do założeń Europejskiego Zielonego Ładu. KE uważa, że redukcja antybiotyków o 10 proc. jest zbyt mała, tak uważa w temacie nawożenia.

Komisja Europejska zwraca uwagę za zbyt niskie ambicje Polski w realizacji tego celu. Dodatkowo brak jest spójności pomiędzy zakładanym celem a wielkością wsparcia. KE zwraca uwagę za zbyt niskie ambicje Polski w realizacji rolnictwa ekologicznego. Dodatkowo brak jest spójności pomiędzy zakładanym celem a wielkością wsparcia. Temat bioróżnorodności jest zdaniem Komisji zbyt słabo rozwijany przez Polskę – wzrost o 4 proc. jest zbyt mały.

Czytaj również: Sejmowa komisja rolnictwa odrzuca poprawki dot. rolnictwa ekologicznego

Wir.org.pl /fot.pixabay

swiatrolnika.info 2023