O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

22-07-2022

Autor: Jacek Podgórski

KOWR: rekordowa wartość eksportu artykułów rolno-spożywczych

kowr

Sprzedaż towarów rolno-spożywczych za granicę osiągnęła 82 mld zł w okresie styczeń–maj br. – poinformował Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR)

Wartość sprzedaży była zatem o 22 proc. większa niż rok wcześniej – poinformował Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Eksperci podkreślili, że pomimo trudnych uwarunkowań międzynarodowych, polska żywność w 2022 r. dobrze sprzedaje się na rynku europejskim i światowym. "Potwierdza to znaczna dynamika wzrostu przychodów uzyskiwanych przez krajową branżę rolno-spożywczą w okresie pierwszych pięciu miesięcy 2022 r." – podkreślił zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Marcin Wroński.

KOWR: rekordowa wartość eksportu

Zgodnie z danymi udostępnionymi przez KOWR w okresie styczeń–maj sprzedaż towarów rolno-spożywczych za granicę osiągnęła poziom 17,9 mld euro, czyli o blisko 22 proc. więcej niż w porównywalnym okresie rok wcześniej.

"Uzyskane dobre wyniki w handlu były wypadkową kilku czynników. Przede wszystkim konkurencyjność cenowa polskich produktów na rynku międzynarodowym, umożliwiała uzyskiwanie przez krajowych przedsiębiorców znacznych przychodów ze sprzedaży zagranicznej. Równocześnie rosnąca wartość polskiego eksportu żywności stymulowana była korzystnym dla eksporterów kursem złotego względem euro i dolara amerykańskiego oraz wysokimi cenami żywności na rynku globalnym" – wyjaśnił Wroński.

KOWR wskazał, że ok. 75 proc. wpływów z eksportu towarów rolno-spożywczych wygenerowała sprzedaż do krajów UE. W okresie styczeń–maj eksport żywności do krajów unijnych osiągnął ponad13,3 mld euro, co oznaczało wzrost o 27 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2021 r.

Znacznie mniejszy był za to wzrost wartości eksportu do krajów poza UE. W raportowanym okresie do państw trzecich wyeksportowano z Polski produkty rolno-spożywcze o wartości przekraczającej 4,5 mld euro, o 8 proc. większej niż przed rokiem.

kowr

Co i komu sprzedają polscy rolnicy?

KOWR wyjaśnił, że w strukturze eksportu produktów rolno-spożywczych dominowały mięso i przetwory mięsne, ziarno zbóż i przetwory, tytoń i wyroby tytoniowe, produkty mleczne oraz cukier i wyroby cukiernicze.

"Przedstawione dane statystyczne potwierdzają, że rodzime firmy branży rolno-spożywczej intensywnie poszukują nowych partnerów biznesowych w UE, jaki i na rynkach krajów trzecich, a polska żywność staje się mocną i rozpoznawalna marką nie tylko na rynku europejskim, ale w coraz większym stopniu na rynkach pozaunijnych" – zaznaczył Marcin Wroński.

Przypomniał, że KOWR wspiera przedsiębiorców w poszukiwaniu zagranicznych rynków. "Podejmowane działania wraz z dostosowywaniem oferty asortymentowej do zróżnicowanych preferencji konsumentów zagranicznych powodują, że krajowi eksporterzy w coraz większym stopniu konkurują na rynku międzynarodowym rozpoznawalną marką swoich produktów, a nie tylko oferowaną ceną" – wskazał Wroński.

KOWR poinformował ponadto, że stosunkowo niewielką wartość w okresie styczeń-maj miał eksport do krajów Wspólnoty Niepodległych Państw. Osiągnął on wartość 694 mln euro i był o 7 proc. niższy niż rok temu.

"Należy podkreślić, że stosunkowo niewielki udział krajów WNP w przychodach z eksportu żywności, który w okresie pierwszych pięciu miesięcy br. wyniósł 4 proc., ograniczył negatywny wpływ konfliktu zbrojnego w Ukrainie na wyniki eksportu rolno-spożywczego ogółem" – podsumował Wroński.

Czytaj także: KOWR będzie współpracować z Polską Agencją Kosmiczną

PAP/fot. pixabay

swiatrolnika.info 2023