O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

18-12-2022

Autor: Polska Agencja Prasowa

Kowalczyk: Krajowy Plan Strategiczny rusza od 1 stycznia

Krajowy Plan Strategiczny

Henryk Kowalczyk poinformował Krajowy Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku. 

Wicepremier, minister rolnictwa podczas konferencji prasowej w Sejmie dodał, że rolnicy będą mogli składać wnioski od 15 marca. Plan ma wspierać zrównoważony rozwój polskich gospodarstw, sektora przetwórstwa oraz poprawę warunków życia i pracy w małych miejscowościach wiejskich. Wsparciem zostaną objęte zrównoważone metody gospodarowania, przyjazne klimatowi i środowisku.

Krajowy Plan Strategiczny już od 1 stycznia 

"Plan strategiczny zaczyna obowiązywać od 1 stycznia 2023. W praktyce to wnioski rolnicy będą mogli składać od 15 marca" – powiedział wicepremier.

Dodał, że KPS będzie wspierał przede wszystkim gospodarstwa komplementarne, czyli te, które uprawiają zboża i równocześnie mają hodowle i gospodarstwa rodzinne do 50 ha.

"Połączenie hodowli z uprawą roślin to jest to, co będziemy wspierać, bo to jest zarówno wsparcie przy produkcji roślinnej, przy utrzymaniu gleby właśnie, związane ze ściółkowaniem, z obornikiem, ale też i dobrostan zwierząt wspierany z drugiej strony" – powiedział Kowalczyk.

"Jak zresztą w Unii Europejskiej jest to zalecane, wspieramy gospodarstwa do 50 ha, bo tam dopłata redystrybucyjna jest takim wyraźnym akcentem wspierania tych gospodarstw rodzinnych" – dodał.

Wicepremier przypomniał, że do Krajowego Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 będzie można wprowadzić zmiany. 

"W tej chwili jesteśmy w fazie przygotowywania legislacji krajowej, czyli jest projektowana ustawa, będą rozporządzenia" – powiedział wicepremier.

"Ponieważ mamy możliwość zmiany tego planu, więc każde ewentualne niedociągnięcia, każde uwagi, które rolnicy jeszcze teraz mogą zgłaszać, mamy możliwości modyfikacji. Mamy prawo osiem razy zmieniać plan strategiczny. Między innymi już wczoraj komitet monitorujący, zarekomendował dwie drobne zmiany, ale myślę, że istotne, choćby takie, jak niezaliczanie rzepaku do palety zbóż, (...) czy uściślenie zapisów dotyczących dobrostanu zwierząt" – dodał.

Krajowy Plan Strategiczny

KPS budzi niepokój u rolników

Komisja Europejska we wrześniu zatwierdziła przygotowany przez Polskę Krajowy Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Środki, jakie otrzymamy to 25 mld euro, w tym 17 mld euro pochodzących z płatności bezpośrednich. Dokument ten jest podstawą ubiegania się przez Polskę o środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Krajowy Plan Strategiczny dla WPR jest dokumentem, który każde państwo musi przygotować i przekonsultować z Komisją Europejską. Polski projekt planu został przygotowany przez ministerstwo rolnictwa, zatwierdzony przez Radę Ministrów i wysłany w grudniu ubiegłego roku do Brukseli w celu konsultacji.

Plan ma wspierać zrównoważony rozwój polskich gospodarstw, sektora przetwórstwa oraz poprawę warunków życia i pracy w małych miejscowościach wiejskich. Wsparciem zostaną objęte zrównoważone metody gospodarowania, przyjazne klimatowi i środowisku. Chodzi o ochronę wody, gleby i powietrza oraz dbanie o bioróżnorodność. Plan ma sprzyjać też produkcji i wykorzystaniu energii odnawialnej. Wzmacniana będzie różnorodność gospodarcza, w tym biogospodarka.

Realizacja Krajowego Planu Strategicznego, który wdraża nowe rozwiązana unijnej polityki rolnej, budzi niepokój rolników. Według organizacji rolniczych jest on nadmiernie restrykcyjny i stawia rolnikom zbyt wiele wymogów trudnych do spełnienia, tym bardziej że zależy od tego wysokość dopłat, jakie otrzymają. Uwagi dotyczą m.in. ograniczenia stosowania środków ochrony roślin i nawozów czy tzw. dobrostanu zwierząt – np. trzymania zwierząt na uwięzi.

Czytaj też: Krajowy Plan Strategiczny przeraża rolników. Kowalczyk: Jest możliwość zmian

PAP/fot.Twitter/Pixabay

swiatrolnika.info 2023