O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

22-12-2021

Autor: Polska Agencja Prasowa

Kowalczyk: Krajowy Plan Strategiczny dla WPR trafi do KE jeszcze w tym roku

Kowalczyk

Wicepremier Henryk Kowalczyk zapowiedział, że Krajowy Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej zostanie przekazany KE do końca tego roku.

Jak podkreślił szef resortu rolnictwa, cytowany w informacji resortu, Krajowy Plan Strategiczny dla WPR jest najważniejszym dokumentem, który określi perspektywy finansowe i kierunki działań sektora rolnego. Zaznaczył, że zgodnie z wymogami zostanie on przekazany do Komisji Europejskiej do końca bieżącego roku. Wicepremier przypomniał też, że finalizowane są także prace dotyczące poprawy dobrostanu zwierząt w ramach ustalenia wymogów weterynaryjnych dla schronisk dla zwierząt.

Kowalczyk obiecuje przekazanie Planu Strategicznego do końca roku

Wicepremier Kowalczyk poinformował, że w związku z ukierunkowaniem europejskiego rolnictwa na ochronę środowiska i ochronę klimatu, zmieniają się również zadania dla rolników. Wskazał, że w przyjętym przez Radę Ministrów dokumencie znalazły się zapisy dotyczące gospodarstw rolnych poniżej 50 ha, które to gospodarstwa otrzymają płatności w wysokości 102 proc. średniej unijnej.

Podkreślił, że kolejnym, niezwykle ważnym zadaniem w nadchodzącym roku będzie zbudowanie i wdrożenie powszechnego systemu ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich, który będzie się opierał na dużej dotacji z budżetu państwa.

,,W budżecie na rok 2022 mamy zapisane 1,5 mld złotych, aby dopłata do składek mogła być w maksymalnej wysokości 65 procent. W rezerwie budżetowej mamy również zabezpieczone 3 mld złotych. Te środki zapewniają ubezpieczenie w pełnym zakresie" – poinformował.

Wytłumaczył, że zgodnie z przyjętymi założeniami rolnik będzie pokrywał jedynie 1/3 składki, a budżet państwa 2/3.

,,Będziemy promować system oparty na towarzystwie ubezpieczeń wzajemnych, w którym niewykorzystane środki w danym roku będą mogły przechodzić na rok następny i w ten sposób będą wpływały na obniżenie składek" – wskazał.

Narodowy Holding Spożywczy powstanie

Zapowiedział, że najważniejszym zadaniem na najbliższe Kowalczyk 0402miesiące będzie powołanie Narodowego Holdingu Spożywczego.

,,Po zdecydowanym przyspieszeniu działań ich finał powinien nastąpić na wiosnę, jeszcze przed zbiorami owoców miękkich" – wskazał Kowalczyk.

Według Kowalczyka powstanie holdingu powinno wpłynąć na przełamanie monopoli i zmów cenowych, które miały miejsce w przeszłości.

Wicepremier dodał też, że finalizowane są prace nad wprowadzeniem ustawy o rolniczych emeryturach, w której zawarte zostaną zapisy zrównujące w prawach rolników z powszechnym systemem emerytalnym. Dzięki temu – jak mówił – rolnik przechodząc na emeryturę nie będzie musiał pozbywać się gospodarstwa.

Kowalczyk poinformował, że zrównany zostanie w ramach KRUS (do wysokości w ramach ZUS) poziom odszkodowania za utratę 1 proc. zdrowia – z 809 złotych do 1033 złotych. Zaznaczył, że jednocześnie zwiększony zostanie zasiłek chorobowy dla rolników z 10 do 20 zł dziennie, wzrośnie też z 15 zł do 30 zł zasiłek chorobowy związany z COVID-19.

Szef resortu rolnictwa odniósł się również do problemów wynikających z ASF. Zwrócił przy tym uwagę, że oprócz dotychczasowych systemów wsparcia dla producentów trzody chlewnej podjęte zostały też działania mające na celu utrzymanie tej produkcji w przyszłości.

,,Podjęliśmy decyzję o dopłacie do 10 prosiąt w wysokości 1000 zł na jedną lochę" – wyjaśnił. Rozwiązanie to dotyczy prosiąt urodzonych od 15 listopada 2021 do końca marca 2022.

Minister zaznaczył, że resort kończy prace związane z rozporządzeniem, na mocy którego zwiększona będzie stawka dla rolników, którzy muszą zlikwidować stado z nakazu inspekcji weterynaryjnej. Stawka ma zostać zwiększona z dotychczasowego poziomu 36 groszy za dzień za 1 sztukę do poziomu 1 złotego, przy jednoczesnym zwiększeniu ilości sztuk z 50 do 200.

Minister o pozostałych problemach polskich rolników

Minister poruszył również takie tematy jak większy zwrot akcyzy zawartej w paliwie rolniczym (ze 100 do 110 litrów na 1 ha oraz z 30 do 40 litrów na jedną dużą sztukę przeliczeniową), korzystne rozwiązania dla rolników w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego, a także przedłużenie o dwa lata wykorzystania środków w ramach PROW 2014-2020.

,,Jest to niezbędne w okresie przejściowym, do czasu uruchomienia nowej perspektywy finansowej lat 2023-2027" – dodał wicepremier.

Poinformował także o finalizowaniu prac związanych z rozporządzeniem dotyczącym budowy zbiorników retencyjnych w gospodarstwach rolnych. Te zbiorniki będą mogły mieć powierzchnię nie większą niż 0,5 ha i głębokość do 3 metrów. Planowane jest wsparcie ich budowy do kwoty 15 tysięcy złotych na jeden zbiornik. Jednocześnie – jak mówił – trwają prace nad uproszczeniem procedur związanych z budową zbiorników retencyjnych w gospodarstwach.

Podkreślił, że przyszły rok to także prace legislacyjne związane z szerszym wsparciem w ramach programu Agroenergia. Według szefa resortu rolnictwa program ten daje nie tylko możliwość wykorzystania odnawialnych źródeł energii, ale także sprzyja obniżeniu kosztów produkcji rolnej i zbudowaniu dodatkowego źródła dochodów dla rolników.

Kowalczyk przypomniał też, że finalizowane są także prace dotyczące poprawy dobrostanu zwierząt w ramach ustalenia wymogów weterynaryjnych dla schronisk dla zwierząt.

Czytaj też: Henryk Kowalczyk: Polska priorytetowo traktuje zwalczanie ASF i HPAI

PAP/fot.MRiRW

swiatrolnika.info 2023