O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

31-08-2022

Autor: Sebastian Wroniewski

Kowalczyk: KE zatwierdziła polski Krajowy Plan Strategiczny dla WPR

Kowalczyk

KE zatwierdziła przygotowany przez Polskę Krajowy Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 – poinformował Henryk Kowalczyk. 

To ponad 25 mld euro, w tym 17 mld euro na płatności bezpośrednie – dodał wicepremier i szef resortu rolnictwa. Dokument ten jest podstawą ubiegania się przez Polskę o środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Wsparcie będzie skierowane głównie do rolników, ale także do przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego. 

KE zatwierdziła polski KPS dla WPR

"Mamy to! Komisja Europejska zatwierdziła przygotowany przez Polskę Krajowy Plan Strategiczny dla WPR na lata 2023-2027" - napisał w środowym wpisie na Twitterze minister Kowalczyk.

Jak poinformował wicepremier, to "ponad 25 mld euro, w tym 17 mld euro na płatności bezpośrednie". 

Wicepremier Kowalczyk podziękował "wszystkim zaangażowanym w pracę nad Planem i konsultacje". "Dziękuję @jwojc" – napisał.

Pod koniec stycznia tego roku unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski informował, że polski plan strategiczny mógłby być w czerwcu zatwierdzony przez Komisję Europejską. Krajowy Plan Strategiczny dla WPR jest dokumentem, który przygotowuje i konsultuje z Komisją każde państwo członkowskie. Polski projekt planu został przygotowany przez ministerstwo rolnictwa, zatwierdzony przez Radę Ministrów i wysłany w grudniu ubiegłego roku do Brukseli w celu konsultacji.

Kowalczyk

Kowalczyk: Polska otrzyma 17 mld euro na płatności bezpośrednie

Dokument ten jest podstawą ubiegania się przez Polskę o środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Wsparcie będzie skierowane głównie do rolników, ale także do przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego. 

“Budżet Planu Strategicznego wynosi ponad 25 mld euro, z czego na płatności bezpośrednie przeznaczonych zostanie ponad 17 mld euro” – poinformował Henryk Kowalczyk.

Plan ma wspierać zrównoważony rozwój polskich gospodarstw, sektora przetwórstwa oraz poprawę warunków życia i pracy w małych miejscowościach wiejskich. Wspierane będą zrównoważone metody gospodarowania, przyjazne klimatowi i środowisku. Chodzi o ochronę wody, gleby i powietrza oraz dbanie o bioróżnorodność. Plan ma sprzyjać też produkcji i wykorzystaniu energii odnawialnej. Wzmacniana będzie różnorodność gospodarcza, w tym biogospodarka.

Czytaj też: Kowalczyk: Ceny żywności nie spadną; dbajmy o to by dalej nie rosły

PAP/fot.Twitter

swiatrolnika.info 2023