O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

11-06-2021

Autor: Monika Faber

Koniec Epoki Klatkowej – PE zagłosował za. Oto jak głupia Unia Europejska zaufała głupim aktywistom

Koniec Epoki Klatkowej

Parlament Europejski liczbą aż 558 głosów przyjął rezolucję w sprawie inicjatywy organizacji antyhodowlanych Koniec Epoki Klatkowej. Efektem tej decyzji może być wprowadzenie na terytorium Unii Europejskiej zakazu chowu i hodowli zwierząt w klatkach już w 2027 roku. Może być to koniec europejskiego rolnictwa w znanej nam formie. Sami rolnicy nie kryją rozgoryczenia i zapowiadają, że na słowach nie poprzestanie. Teraz wszystko w rękach Komisji Europejskiej. W praktyce jednak sam projekt stanowi potencjalnie największy w historii cios wymierzony w europejski sektor hodowlany.

Koniec Epoki Klatkowej, czyli co?

Koniec Epoki Klatkowej to inicjatywa autorstwa Compassion in World Farming. Sam dokument wspierany był aktywnie przez szereg polskich organizacji zrzeszających aktywistów. W Polsce w skład koalicji weszły: Viva, Otwarte Klatki, Fundacja Alberta Schweitzera, OTOZ, inicjatywa Basta i Klub Gaja – czytamy w komunikacie prasowym byłego ministra rolnictwa, a obecnie europosła Krzysztofa Jurgiela.

Celem inicjatywy jest wezwanie Komisji Europejskiej do przedstawienia propozycji przepisów zakazujących stosowania klatek w hodowli kur niosek, kur niosek hodowlanych, młodych kur, brojlerów, królików, przepiórek, kaczek, gęsi oraz macior.

Od ośmiu lat prowadzę tę kampanię w Polsce. Bardzo mnie cieszy, że Parlament Europejski dziś zajął zdecydowane stanowisko w tej sprawie. Teraz nadszedł czas, aby politycy przekuli słowa w czyn – mówi Małgorzata Szadkowska, prezeska Compassion Polska.

Małgorzata Szadkowska to była działaczka stowarzyszenia Otwarte Klatki, czyli jednej z organizacji antyhodowlanych, która najbardziej dała się we znaki rolnikom licznymi kampaniami wymierzonymi we wszystkie największe sektory produkcji zwierzęcej.

Z jednej strony europarlamentarzyści zapowiadają wprowadzenie programów pomocowych dla rolników, którzy będą musieli przekształcić swoje gospodarstwa, ale w praktyce żadne kwoty mogą nie powetować hodowcom przyszłych strat, które dotkną wielu segmentów rynku.koniec epoki klatkowej wojciechowski 222

Czytaj także: Koniec Epoki Klatkowej – fatalna inicjatywa organizacji antyhodowlanych. Co na to komisarz Wojciechowski?

Koniec Epoki Klatkowej – skutki będą fatalne

Wprowadzenie regulacji proponowanych w inicjatywie spowodowałoby konieczność poniesienia olbrzymich kosztów dostosowania się gospodarstw w Polsce i innych krajach UE do takich wymogów. Proponowane zakazy wiążą się bowiem z koniecznością zmiany organizacji produkcji, zmiany wyposażenia budynków lub ich całkowitej przebudowy. Wszystkie te działania wymagają poniesienia znacznych nakładów finansowych, które przy obecnej opłacalności produkcji nie są możliwe do poniesienia przez rolników.

Ograniczone są również możliwości wsparcia takich działań w ramach projektowanych Planów Strategicznych WPR. W związku z tym inicjatywa Koniec Epoki Klatkowej może prowadzić do dalszego wycofywania się rolników z produkcji zwierzęcej (szczególnie małych i średnich gospodarstw nie dysponujących środkami na dostosowanie) i dalszą koncentrację tej produkcji.

Wprowadzenie zakazów w proponowanym zakresie może wpłynąć negatywnie na konkurencyjność europejskiego rolnictwa, które konkurować musi na globalnym rynku z produktami wytwarzanymi bez konieczności spełniania tak wysokich wymagań w zakresie dobrostanu zwierząt.

Środowiska rolne obawiają się, że potencjalny zakaz spowodowałby drastyczną podwyżkę cen żywności, która nieunikniona byłaby ze względu na ogromne podniesienie kosztów produkcji. Europejskie mięso przestałoby być konkurencyjne, czego niechybną konsekwencją będzie wzrost importu z krajów pozaunijnych. Tu powracają stare już demony takie jak zwiększający się eksport z terenów Ukrainy czy negocjowana przez Komisję Europejską umowa na linii UE-Mercosur. Te zagrożenia, w połączeniu z takimi inicjatywami jak Podatek od mięsa czy Europejski Zielony Ład, mogą postawić opłacalność europejskiej produkcji rolnej pod znakiem zapytania.

Co warte uwagi także branża produkcji roślinnej odczuje silnie zmiany rynkowe w sytuacji, gdy inicjatywa Koniec Epoki Klatkowej weszłaby w życie. Większość zbóż uprawianych w Unii Europejskiej przeznaczona jest do skarmiania zwierząt gospodarskich. Nieuniknioną konsekwencją wejścia w życie inicjatywy Koniec Epoki Klatkowej jest ograniczenie skali produkcji zwierzęcej. Co za tym idzie, sektor ten potrzebować będzie mniej surowca paszowego, co uniemożliwi zbyt wielu producentom branży roślinnej.

Już dziś wśród rolników da się słyszeć głosy nawołujące do zorganizowania kolejnej fali protestów, które w ubiegłym roku zalały europejskie miasta i główne szlaki komunikacyjne. Biorąc pod uwagę skalę zagrożenia dla sektora rolnego, decydenci powinni przygotować się na zdecydowany opór europejskich rolników, którzy tak licznie manifestowali przeciw obarczaniu ich winą za zmiany klimatyczne, czy – w Polsce – przeciw tak zwanej Piątce dla zwierząt.

PAP/fot. pixabay

swiatrolnika.info 2023