O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

06-03-2020

Autor: Monika Faber

Kluza o WPR: możliwości realizacji są mizerniejsze niż w poprzednim budżecie

pole

"Nowa WPR powinna w Polsce skłonić do całościowego zajęcia się uporządkowaniem przemian gospodarczych i społecznych w rolnictwie i na obszarach wiejskich" – uważa dr Stanisław Kluza, prezes Instytutu Debaty Eksperckiej i Analiz Quant Tank, który wziął udział w czwartkowej Debacie Eksperckiej Quant Tank & Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej pt. "Wyzwania stojące przed polską wsią i rolnictwem w nowej perspektywie budżetowej WPR".

Konferencja dotycząca Wspólnej Polityki Rolnej

W czwartek w murach Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się konferencja pt. "Wyzwania stojące przed polską wsią i rolnictwem w nowej perspektywie budżetowej WPR" organizowana przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Instytutem Debaty QUANT TANK i SGH, którą prowadził dr Stanisław Kluza (Prezes Quant Tank, Instytut Statystyki i Demografii SGH). Podczas debaty paneliści próbowali odpowiedzieć na pytania dotyczące systemu dopłat bezpośrednich, kształtowania krajowych i regionalnych programów wsparcia, czy kwestie związane z Nowym Zielonym Ładem proponowanym w nowej odsłonie Wspólnej Polityki Rolnej (WPR).

Czytaj także: Kuźmiuk: rolnikom za nowe obowiązki, wynikające z Zielonego Ładu trzeba zapłacić

– Na kwestię szans i niepewności towarzyszących nowej Wspólnej Polityce Rolnej patrzę z dwóch perspektyw: krajowej oraz unijnej – międzynarodowej. W wymiarze krajowym niepokoi mnie możliwość ponownego popełnienia błędów z przeszłości. Nie wykorzystano benefitów z WPR dla obszarów wiejskich do zreformowania KRUS i podatków dla rolnictwa. W praktyce nowoczesne gospodarstwa to przedsiębiorstwa, zaś osoby mieszkające w obszarach wiejskich bardzo często nie są już rolnikami choć posiadają kilkuhektarowe gospodarstwa. Nie dokonały się również w odpowiedniej skali przekształcenia strukturalne w rolnictwie. Nowa WPR powinna w Polsce skłonić do całościowego zajęcia się uporządkowaniem przemian gospodarczych i społecznych w rolnictwie i na obszarach wiejskich

– mówił podczas konferencji dr Stanisław Kluza.

W wymiarze międzynarodowym ekspert ocenił, że kompromis zadowalający wszystkich będzie bardzo trudny do osiągnięcia ze względu na duże rozbieżności pomiędzy państwami.

– W wymiarze międzynarodowym oceniam, że bardzo trudny będzie do osiągnięcia kompromis zadowalający dla wszystkich; widzimy jak duże są rozbieżności pomiędzy państwami. To przedłuży negocjacje kosztem szybkości implementacji i jakości rozwiązań. Poprzeczka oczekiwań jest postawiona bardzo wysoko, a możliwości realizacji są mizerniejsze niż w poprzedniej perspektywie budżetowej. Ponadto w UE dostrzegam jeszcze większą dużą sprzeczność, która tym bardziej będzie obniżać reputację instytucji unijnych: to rozbieżność kierunków oczekiwanych celów przyszłej polityki rolnej w zderzeniu z środkami i sposobem ich realokacji, które będą na te cele przeznaczone. Przykładem jest sprawa powiązania strategii bioróżnorodności, strategii "od pola do stołu" oraz naciskiem na reformę rolną. Co więcej; czy jest szansa na skuteczną realizację wszystkich unijnych ambicji środowiskowych i klimatycznych przy jednoczesnym nacisku na obniżenie budżetu? Dlaczego nowe rozwiązania i praktyki mają być dla rolników bardziej złożone i droższe, a zarazem UE będzie mniej to finansować?

– mówił prezes Instytutu Debaty Eksperckiej i Analiz Quant Tank. 

Czytaj także: Budżet UE: trwają prace nad nowym kształtem Wspólnej Polityki Rolnej

plony

Wspólna Polityka Rolna a ochrona środowiska

Z kolei dr Jerzy Plewa – ekspert Team Europe, były wiceminister rolnictwa oraz były członek Zespołu Negocjacyjnego ds. członkostwa Polski w Unii Europejskiej, odpowiedzialny za sprawy rolne – zauważył, że Wspólna Polityka Rolna w coraz większym stopniu uzależnia wsparcie dla rolnictwa i obszarów wiejskich od osiągania celów związanych z ochroną środowiska i ograniczaniem zmian klimatycznych.

– Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej (WPR) w coraz większym stopniu uzależnia wsparcie dla rolnictwa i obszarów wiejskich od osiągania celów związanych z ochroną środowiska i ograniczaniem zmian klimatycznych. Zestawienie opracował: Stanisław Kluza & Zespół Quant Tank - 2020 Proponowany nowy model wdrażania WPR nakierowuje wsparcie ze środków publicznych na osiąganie 9 celów sformułowanych na poziomie unijnym (3 związanych z klimatem i ochroną środowiska i wspieraniem zrównoważonego rozwoju), 3 nakierowanych na podnoszenie konkurencyjności i 3 adresujących wyzwania cywilizacyjne, promowanie wzrostu zatrudnienia i bezpieczeństwa żywności). Wzrastać będzie rola państw członkowskich w formułowaniu planów strategicznych obejmujących zarówno sposób wydatkowania środków na dopłaty bezpośrednie jak i programy rozwoju obszarów wiejskich. Nowy model wsparcia rolnictwa daje więcej swobody państwom członkowskim i jednocześnie zwiększa ich odpowiedzialność za realizację planów strategicznych zatwierdzanych i monitorowanych przez Komisje Europejską

– powiedział Plewa podczas debaty.

W dyskusji głos zabrał także m.in. Walenty Poczta z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, który zwrócił uwagę, że zasadne jest rozważenie stworzenia definicji gospodarstwa rolnego uznawanego za rozwojowe, które często dość enigmatycznie bywa określane mianem "prawdziwego rolnika".

– Jest to istotne z punktu widzenia wspierania podejmowania przez rolników przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym. Niezbędna jest koncentracja zarówno środków finansowych WPR i z budżetu krajowego, jak i działań regulacyjnych na gospodarstwach mających potencjał rozwojowy. Jest to jeden z podstawowych warunków utrzymania i poprawy konkurencyjności polskiego rolnictwa na JRE (w tym rynku krajowym) i rynku globalnym. Nie oznacza to, że dla pozostałych gospodarstw rolnych nie należy kierować określonych form wsparcia czy rozwiązań prawnych umożliwiających poprawę sytuacji ekonomicznej rodzin związanych z takimi gospodarstwami rolnymi. Między innymi też z tych powodów nie wydaje się zasadne wiązanie reform czy udoskonaleń WPR z reformą KRUS

– zwrócił uwagę Poczta.

materialy prasowe, Zestawienie opracował: Stanisław Kluza & Zespół Quant Tank - 2020/Fot. Pixabay

swiatrolnika.info 2023