Talk icon

Informacje

26-08-2022

Autor: Sebastian Wroniewski

Kiedy należy stosować wapno magnezowe?

Wapno magnezowe

Niedobory wapnia i magnezu w glebie przyczyniają się do słabszego wzrostu uprawianych roślin. W celu ich uzupełnienia najlepszym wyjściem jest zastosować wapno magnezowe.

Gdy gleba ma zbyt kwaśny odczyn, niektóre rośliny nie są w stanie przyswajać innych składników odżywczych. W takiej sytuacji koniecznym zabiegiem jest wapnowanie, które przywróci zasadowe pH gleby. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek zabiegów agrotechnicznych konieczne jest sprawdzenie, jakie pH ma gleba, na której będą uprawiane rośliny.

Jaki jest najlepszy czas na wysiew wapna magnezowego?

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek zabiegów agrotechnicznych konieczne jest sprawdzenie, jakie pH ma gleba, na której będą uprawiane rośliny. Najlepiej przeprowadzić pomiar, zawożąc do laboratorium próbki ziemi z pola uprawnego. Jeżeli okaże się, że ma ona kwaśny odczyn, a rośliny, które mają być uprawiane, wymagają gleby zasadowej, konieczne będzie przeprowadzenie zabiegu wapnowania. W tym celu można sięgnąć po produkt taki jak np. wapno magnezowe marki POLCALC – to znany producent wapna nawozowego granulowanego.

Wapnowanie gleby wapnem magnezowym można przeprowadzać mniej więcej raz na 3 lub 4 lata. To wystarczający okres, w którym utrzyma się zasadowe pH dla bardzo wielu roślin uprawnych. Taki zabieg najlepiej jest przeprowadzać jesienią, po zakończeniu zbiorów. Najlepsze efekty przyniesie wapnowanie gleby wapnem magnezowym, jeśli odbędzie się w słoneczny i bezwietrzny dzień. Pozwoli to na mniejsze straty nawozu. Należy pamiętać o równomiernym wymieszaniu wapna magnezowego z glebą, aby uzyskać jak najwięcej korzyści z tego zabiegu.

Trzeba także pamiętać o tym, że nie należy łączyć wapnowania gleby wapnem magnezowym z wysiewem innych nawozów, w szczególności tych azotowych. Może to mieć negatywny wpływ na glebę. Dlatego też powinno się poczekać z wysiewem tych nawozów, zgodnie z zaleceniami producenta. 

Istotną informacją jest również to, że trzeba zachować odpowiedni odstęp czasowy pomiędzy wysiewem wapna magnezowego a sadzeniem roślin i wysiewaniem nasion na polu uprawnym.

Wapno magnezowe

Po co wysiewa się wapno magnezowe na pole?

Jeśli gleba na polu uprawnym jest zbyt mocno zakwaszona, bardzo często ma niedobory wapnia i magnezu. Wysiew wapna magnezowego pomaga przywrócić glebie zasadowy odczyn. Preparat ten składa się z wodorowęglanu wapnia i związków magnezu, które są łatwo przyswajalne dla roślin.

Jeżeli sadzonki kiepsko rosną i nie przynoszą oczekiwanych plonów, a dodatkowo zapadają na różne choroby, konieczne może być wapnowanie gleby, wykorzystując do tej czynności wapno magnezowe. Wymienione objawy mogą świadczyć o tym, że rośliny nie są w stanie przyswajać składników odżywczych. Odkwaszenie ziemi i przywrócenie jej zasadowego pH pomoże w szybszym wzroście i lepszym plonowaniu uprawianych gatunków, a także podniesie ich odporność na choroby.

Dodatkowo zabieg wapnowania przyczyni się do poprawy całego procesu wegetacji roślin. Struktura gleby ulegnie poprawie, a warzywa, drzewa owocowe i inne uprawiane gatunki będą cechowały się lepszą jakością. Dlatego każdy rolnik ceniący sobie wysoką wydajność upraw powinien pamiętać o wapnowaniu pola wapnem magnezowym.

Czytaj też: Wapnowanie gleby – jak zrobić to mądrze? Kilka cennych porad

fot.Pexels/Pixabay

swiatrolnika.info 2022