Talk icon

Informacje

21-06-2022

Autor: Emilia Gromczak

Kanadyjskie mleczarstwo mimo problemów osiąga dobre wyniki

mleczarstwo

Mleczarstwo w Kanadzie ma sporo problemów. Wpływ na to miała głównie zmienność cen towarów i ograniczenia siły roboczej.

W Kanadzie rynek mleka w czwartym kwartale tego roku musiał sprostać wielu wyzwaniom. Mimo tego firmy w Kanadzie, Argentynie i Wielkiej Brytanii nadal osiągały dobre wyniki i były zgodne z oczekiwaniami. Według dalszych przewidywań rynek detaliczny pozostanie silny, ponieważ wydatki na żywność powinny pozostać wyższe w tym roku.

Kanadyjskie mleczarstwo w dobie problemów

W czwartym kwartale mleczarstwo w Stanach Zjednoczonych musiało sprostać kilku wyzwaniom. Pojawiły się zmienność cen towarów, wzrost kosztów logistyki oraz ograniczenia siły roboczej i podaży, które jeszcze pogorszył gwałtowny wzrost wariantu Omikron. Przedsiębiorstwo Saputo Inc. mimo trudnej sytuacji na świecie osiągnęło dobre wyniki w Kanadzie, Argentynie i Wielkiej Brytanii. 

Lino A. Saputo, Prezes i Dyrektor Generalny giganta serowego wskazuje, że kanadyjskie mleczarstwo będzie musiało w najbliższym czasie sprostać wysokim kosztom nakładów i logistyki, materiałów eksploatacyjnych, opakowań, transportu i paliw. Według przewidywań rynek detaliczny pozostanie silny, ponieważ wydatki na żywność powinny pozostać wyższe w porównaniu z poziomami sprzed pandemii. Dodatkowo do połowy roku 2023 r. będą obowiązywały ograniczenia ze względu na utrzymującą się lukę między podażą a popytem na możliwości przewozowe samochodów ciężarowych i kontenerów. 

mleczarstwo Kanada

Pozytywne nastawienie w kwestii eksportu

Problemy, jakie dotykają kanadyjskie mleczarstwo, nie hamują działań przedsiębiorstw mleczarskich. Dyrekcja Saputo Inc. ma pozytywne nastawienie co do cen eksportowych. Według informacji Saputo Inc. podjęła w Wielkiej Brytanii plany outsourcingu działalności magazynowej i dystrybucyjnej obiektu w Nuneaton. W ciągu najbliższych dwóch lat ma dojść do zamknięcia zakładu Frome i scentralizowania pakowanie sera w Nuneaton, tworząc centrum doskonałości i zapewniając synergię zarówno operacyjną, jak i kosztową, oferując jednocześnie szerokie możliwości rozwoju.

Sprawdź też: Ukraińskie mleczarstwo notuje stały spadek produkcji

forummleczarskie.pl/fot.pixabay.com

swiatrolnika.info 2023