Talk icon

Informacje

15-07-2022

Autor: Jacek Podgórski

Janusz Kowalski z ważną interpelacją. Chodzi o „korupcjogenne zmiany” w umowach dzierżawy

janusz kowalski

Poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski wystosował interpelację, w której pod lupę wziął zmiany w sprawie umów dzierżawy wprowadzone przez KOWR. 

Zdaniem polityka Solidarnej Polski wprowadzenie w życie z dniem 8 czerwca 2022 r. przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wyjątkowo niekorzystnego dla rolników indywidualnych zarządzenia nr 74/2022/Z zmieniającego obowiązujące w KOWR zasady wykonywania umowy dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa jest krzywdzące dla osób prowadzących gospodarstwa rodzinne w związku z zagrożeniem możliwości ich powiększenia, może mieć charakter korupcjogenny i budzi wątpliwości co do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

Janusz Kowalski: Niezrozumiała decyzja szefa KOWR

Na początku czerwca dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Waldemar Humięcki zarządzeniem nr 74/2022/Z wprowadził zmiany w dotychczas obowiązujących zasadach w zakresie sposobu wykonywania umowy dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Poseł Janusz Kowalski stwierdził, że część zapisów zarządzenia może budzić daleko idące wątpliwości natury prawnej. Jego uwagę przykuły szczególnie następujące fragmenty: „Pisemna zgoda Dyrektora Generalnego KOWR lub Zastępcy Dyrektora Generalnego kierującego Pionem Gospodarowania Nieruchomościami wymagana jest, gdy ma nastąpić zmiana umowy dzierżawy nieruchomości rolnej o powierzchni powyżej 100 ha, w części dotyczącej”; „zmiany terminu obowiązywania umowy dzierżawy, w przypadku wydłużenia umowy dzierżawy na okres krótszy niż 8 lat lub na okres dłuższy niż 12 lat (…)”;  „Umowa dzierżawy może być przedłużona na okres od 8 do 12 lat (…)”.

„Zapisy zmieniające oznaczają w praktyce zniesienie w przepisach wewnętrznych KOWR pojęcia osoby prowadzącej gospodarstwo rodzinne w myśl ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, czyli tzw. rolnika indywidualnego, co jest sprzeczne z Konstytucją RP i obowiązującymi ustawami w tym zakresie” – tłumaczy Janusz Kowalski. 

„Decyzja podjęta przez pana Waldemara Humięckiego, dyrektora generalnego KOWR, tym bardziej jest niezrozumiała, że sztandarowym hasłem programowym Zjednoczonej Prawicy i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego jest wzmacnianie gospodarstw rodzinnych. Dodatkowo zapisy w nowym zarządzeniu mogą mieć charakter korupcjogenny poprzez umożliwienie dyrektorom oddziałów terenowych KOWR autonomicznego i subiektywnego podejmowania decyzji o przedłużaniu umów dzierżawy wszystkim dzierżawcom – bez względu na to, czy są tzw. rolnikami indywidualnym, czy osobami prawnymi, posiadającymi na własność, w dzierżawie lub wieczystym użytkowaniu powyżej 300 ha, dowolny areał gruntów rolnych – na okres od 8 do 12 lat bez zgody dyrektora generalnego KOWR w Warszawie!” – pisze Janusz Kowalski. 

janusz kowalski

Pod gradobiciem pytań

Janusz Kowalski w interpelacji wystosował szereg pytań do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dotyczą one między innymi kwestii zatrudnienia w strukturach Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa osób powiązanych z Platformą Obywatelską, Sojuszem Lewicy Demokratycznej czy Polskim Stronnictwem Ludowym. Poseł Solidarnej Polski domaga się także informacji dotyczących personaliów osób nadzorujących wprowadzenie nowych przepisów. Janusz Kowalski pytał także, czy osoby zajmujące stanowiska kierownicze w Pionie Gospodarowania Nieruchomościami KOWR mają powiązania z właścicielami podmiotów będących dzierżawcami nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. 
Wszystkie pytania skierowane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które zawiera interpelacja, znajdują się poniżej.

1. Czy posiadał Pan lub inna osoba ze ścisłego kierownictwa MRiRW wiedzę o zamiarze wprowadzenia zarządzenia nr 74/2022/Z dyrektora KOWR z dnia 8 czerwca 2022 r.?

2. Jakie jest uzasadnienie merytoryczne do wprowadzonych zapisów w zarządzeniu nr 74/2022/Z dyrektora KOWR z dnia 8 czerwca 2022 r.?

3. Kto z Pionu Gospodarowania Nieruchomościami KOWR opracowywał i nadzorował wdrożenie zarządzenia nr 74/2022/Z dyrektora KOWR z dnia 8 czerwca 2022 r.? Proszę o podanie imienia i nazwiska.

4. Czy w Pana opinii wdrożone przez KOWR zarządzenie nr 74/2022/Z dyrektora KOWR z dnia 8 czerwca 2022 r. sprzyjać będzie dalszemu rozwojowi gospodarstw rodzinnych?

5.Czy KOWR posiada opracowane procedury antykorupcyjne dotyczące przedłużania umów dzierżaw?

6. Czy w Pionie Gospodarowania Nieruchomościami KOWR na stanowiskach kierowniczych zatrudnione są osoby:

- powiązane z PO, PSL, SLD (parlamentarzyści, byli parlamentarzyści, radni, byli radni z ramienia tych partii),
- byli funkcyjni pracownicy w Agencji Nieruchomości Rolnej,
- osoby, w stosunku do których toczy się jakiekolwiek postępowanie prowadzone przez służby specjalne, organy ścigania, itp.?

7. Czy wiadomo Panu Ministrowi o jakichkolwiek powiązaniach biznesowych czy towarzyskich osób zajmujących stanowiska kierownicze w Pionie Gospodarowania Nieruchomościami KOWR z właścicielami podmiotów będących dzierżawcami nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa?

8. Czy zamierza Pan Minister podjąć działania w celu zniesienia wdrożonego zarządzenia nr 74/2022/Z dyrektora KOWR z dnia 8 czerwca 2022 r.?

Czytaj także: Janusz Kowalski: Zaufanie do UE trzeba odłożyć do lamusa

Sejm.gov.pl/fot. FB

swiatrolnika.info 2023