Talk icon

Informacje

09-02-2023

Autor: Świat Rolnika

Jak zapłacić podatek PIT?

podatek PIT

Deklaracja PIT składa się z wielu elementów i może być uregulowana za pomocą formularzy. 

Czasami suma zaliczek nie zgadza się z rozliczeniem i może wymagać dodatkowej wpłaty lub zwrotu nadpłaty. Podatek PIT musi być również uregulowany w przypadku otrzymywania alimentów.

Do kiedy należy zapłacić podatek PIT?

Podatek PIT należy zapłacić zgodnie z ostatecznym terminem wysłania rozliczenia, który zwykle przypada na ostatni dzień kwietnia lub początek maja. Ważne, aby pamiętać, że termin zapłaty nie jest taki sam jak termin wysłania rozliczenia, co oznacza, że nawet jeśli deklaracja została wysłana wcześniej, można uregulować niedopłatę do końca kwietnia.

Jeżeli nie jesteś pewien jak poprawnie wypełnić swoją deklarację, np. PIT-28B online, warto skorzystać z pomocy na dedykowanych portalach podatkowych czy w US.

Jakie są najczęstsze powody niedopłat podatku PIT?

Niedopłata podatku może wynikać z różnych powodów, takich jak różnica pomiędzy kwotą opłaconego podatku a kwotą wynikającą z deklaracji, wynagrodzenie pochodzące z wielu źródeł przy jednoczesnym niższym opłacaniu zaliczek przez zleceniodawcę, czy też z racji podwójnego zaliczenia kwoty wolnej od podatku.

Jak można zapłacić podatek PIT?

Do końca 2019 roku, podatek PIT można było opłacić przelewem do odpowiedniego urzędu skarbowego, osobiście w kasie organu podatkowego, w biurze usług płatniczych, lub innej jednostce współpracującej z urzędem skarbowym.

Od 2020 roku głównym sposobem zapłaty podatku jest przelew na indywidualny mikrorachunek podatkowy. Jest on unikalnym numerem konta bankowego udostępnianym przez urząd skarbowy i umożliwiającym łatwe opłacanie PIT, CIT i VAT. Należy pamiętać, że ten rachunek służy tylko do opłacania podatku, a nadpłaty nadal są wypłacane na osobiste konto bankowe.

podatek PIT

Jak działa mikrorachunek?

Mikrorachunek jest składający się z 26 znaków, podobnie jak każdy inny numer rachunku bankowego.

Składniki mikrorachunku to: liczba kontrolna (LK), stały numer rozliczeniowy w NBP (10100071222), oznaczenie wskazujące czy używany jest numer PESEL czy NIP (Y), oraz sam PESEL lub NIP przypisany do rachunku (XXX...).

Co, jeśli nie mam mikrorachunku?

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa automatycznie generuje indywidualne rachunki podatkowe dla podatników. Konto jest bezpłatne i jest powiązane z numerem identyfikacyjnym podatnika, co oznacza, że pozostaje takie samo nawet w przypadku zmian danych osobowych lub adresu firmy.

Aby utworzyć nowe konto, podatnik może skorzystać z generatora mikrorachunku podatkowego udostępnionego przez Ministerstwo Finansów. W tym celu należy podać swój identyfikator podatkowy, którym dla osób fizycznych jest numer PESEL, a dla podatników VAT jest to NIP.

Czy istnieją inne sposoby zapłaty podatku?

Chociaż zapłata podatku przez przelew online na mikrorachunek jest obecnie główną metodą zapłaty dla większości polskich przedsiębiorców, nadal można korzystać z tradycyjnych metod, takich jak: zapłata gotówką w kasie organu podatkowego, placówce pocztowej, instytucji płatniczej lub biurze usług płatniczych.

Zapłacić można również, używając polecenia przelewu gotówkowego na odpowiedni numer konta bankowego urzędu skarbowego.

Jak można opłacić podatek PIT online?

Mikrorachunek jest jednym z głównych sposobów płatności podatku PIT, który został wprowadzony w celu ułatwienia procesu i zminimalizowania błędów. Wiele banków w Polsce dodaje możliwość opłacania podatku przez bankowość internetową, pozwalając na tzw. przelew podatkowy.

W tym celu należy wypełnić standardowe pola takie jak typ identyfikatora, numer identyfikatora, symbol formularza, numer rachunku podatnika, kwotę i datę transakcji, okres rozliczeniowy oraz opcjonalnie identyfikator nadania.

fot.Pixabay

swiatrolnika.info 2023